šaputati

šapùtati (Ø) nesvrš. <prez. šàpućēm, pril. sad. šàpućūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
govoriti šapatom; šaptati
ETIMOLOGIJA
vidi šapat

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šapùtati — (∅) nesvrš. 〈prez. šàpućēm, pril. sad. šàpućūći, gl. im. ānje〉 govoriti šapatom; šaptati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šȕškati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}proizvoditi lagan zvuk blagog sraza krutih tijela koji se ponavlja, {{c=1}}usp. {{ref}}šuškalica{{/ref}} b. {{001f}}imati smetnju u artikulaciji; suglasnike z i s… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šàptati — (∅) nesvrš. 〈prez. šȁpćēm, pril. sad. šȁpćūći, gl. im. ānje〉 govoriti tiho, govoriti tako da čuje samo onaj komu su riječi namijenjene, govoriti povjerljivo i tiho komu na uho, govoriti šapatom; šaputati [∼ u kazalištu, usp. šaptač (2); ∼ u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šaptati — šàptati (Ø) nesvrš. <prez. šȁpćēm, pril. sad. šȁpćūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA govoriti tiho, govoriti tako da čuje samo onaj komu su riječi namijenjene, govoriti povjerljivo i tiho komu na uho, govoriti šapatom; šaputati [šaptati u… …   Hrvatski jezični portal

  • šuškati — šȕškati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. proizvoditi lagan zvuk blagog sraza krutih tijela koji se ponavlja, usp. šuškalica b. imati smetnju u artikulaciji; suglasnike z i s izgovarati kao ž i š;… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.