šaptač

šàptāč m <G šaptáča>
DEFINICIJA
1. refer. onaj koji sada šapće, koji govori šapćući
2. kazal. onaj koji u kazalištu glumcima šapće tekst
ETIMOLOGIJA
vidi šapat

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šàptāč — m (šaptàčica ž) 〈G šaptáča〉 1. {{001f}}refer. onaj koji sada šapće, koji govori šapćući 2. {{001f}}kazal. onaj koji u kazalištu glumcima šapće tekst; šaptalac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȕfler — m (sȕflērka ž) 1. {{001f}}onaj koji u kazalištu glumcima šapće tekst; šaptač 2. {{001f}}pejor. onaj koji sugerira komu postupke i izjave …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šaptaónica — ž kazal. prostor pod pozornicom gdje radi šaptač (2) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šàptalac — m 〈G aoca, N mn aoci〉 šaptač …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šàptati — (∅) nesvrš. 〈prez. šȁpćēm, pril. sad. šȁpćūći, gl. im. ānje〉 govoriti tiho, govoriti tako da čuje samo onaj komu su riječi namijenjene, govoriti povjerljivo i tiho komu na uho, govoriti šapatom; šaputati [∼ u kazalištu, usp. šaptač (2); ∼ u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šàptāčki — pril. kao šaptač, na način šaptača …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šaptaonica — šaptaónica ž DEFINICIJA kazal. prostor pod pozornicom gdje radi šaptač (2) ETIMOLOGIJA vidi šapat …   Hrvatski jezični portal

  • šaptati — šàptati (Ø) nesvrš. <prez. šȁpćēm, pril. sad. šȁpćūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA govoriti tiho, govoriti tako da čuje samo onaj komu su riječi namijenjene, govoriti povjerljivo i tiho komu na uho, govoriti šapatom; šaputati [šaptati u… …   Hrvatski jezični portal

  • šaptački — šàptāčki pril. DEFINICIJA kao šaptač, na način šaptača ETIMOLOGIJA vidi šapat …   Hrvatski jezični portal

  • šaptalac — šàptalac m <G aoca, N mn aoci> DEFINICIJA šaptač ETIMOLOGIJA vidi šapat …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.