šaljivčina

šaljìvčina m <N mn -e>
DEFINICIJA
1. duhovit čovjek, šaljivac
2. pejor. onaj koji zbija šale i kada ne treba
ETIMOLOGIJA
vidi šala

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šaljìvčina — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}duhovit čovjek; šaljivac, šaljivdžija 2. {{001f}}pejor. onaj koji zbija šale i kada ne treba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klȁun — m 〈N mn uni/ ovi〉 1. {{001f}}zabavljač u cirkusu, groteskno odjeven i našminkan 2. {{001f}}pren. pejor. neodgovorna osoba; šaljivčina, šarlatan, lakrdijaš ✧ {{001f}}engl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komedìjāš — m (komedijàšica ž) 〈G komedijáša〉 1. {{001f}}onaj koji voli praviti komedije; šaljivac, šaljivčina 2. {{001f}}pejor. onaj koji svojim ponašanjem izaziva podsmijeh; klaun; dvoličnjak, pretvornica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zafr̀kant — (zafrkȁnt) m (zafr̀kantica ž) 〈G mn nātā〉 razg. onaj koji se zafrkava; šaljivčina, zezator …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šaljìvdžija — m, {{c=1}}v. {{ref}}šaljivac{{/ref}}, {{ref}}šaljivčina{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šàljivac — m (šàljivica, šàljīvka ž) 〈G īvca, V īvče, N mn īvci〉 šaljiv čovjek; šaljivčina, šaljivdžija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šèret — m razg. 1. {{001f}}onaj koji je lukav, prepreden; prepredenjak, obješenjak 2. {{001f}}onaj koji se vragolasto ponaša, zbija šale; šaljivčina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šeret — šèret m DEFINICIJA razg. 1. onaj koji je lukav, prepreden; prepredenjak, obješenjak 2. onaj koji se vragolasto ponaša, zbija šale; šaljivčina FRAZEOLOGIJA šeret budala prepredena osoba koja se pretvara da je budala da bi mogla nekažnjeno reći ili …   Hrvatski jezični portal

  • šaljivac — šàljivac m <G īvca, V īvče, N mn īvci> DEFINICIJA šaljiv čovjek; šaljivčina ETIMOLOGIJA vidi šala …   Hrvatski jezični portal

  • pantalon — pantàlōn m <G pantalóna> DEFINICIJA pov. 1. u starovenecijanskoj komediji, karikirani tip senilna i pohotljiva starca, koga svi varaju i ismijavaju (nosio duge crvene hlače i crvene papuče) 2. pren. komedijaš, lakrdijaš, šaljivčina,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.