šalić

šàlić m
DEFINICIJA
dem. od šal
ETIMOLOGIJA
vidi šal

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Salic — Sal ic (s[a^]l [i^]k), a. [F. salique, fr. the Salian Franks, who, in the fifth century, formed a body of laws called in Latin leges Salic[ae].] Of or pertaining to the Salian Franks, or to the Salic law so called. [Also {salique}.] [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Salic — 1540s, from Fr. Salique, from M.L. Salicus, from the Salian Franks, a tribe that once lived near the Zuider Zee, the ancestors of the Merovingian kings, lit. those living near the river Sala (modern Ijssel). Salic Law, code of law of Germanic… …   Etymology dictionary

  • Salic — [sal′ik, sā′lik] adj. [ML Salicus] 1. of the Salian Franks 2. of the Salic law …   English World dictionary

  • šàlić — m dem. od šal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • salic — SÁLIC, Ă adj. Legea salică = lege respectată în teritoriile ocupate de luptătorii franci din Galia (printr o dispoziţie a acestui cod femeile erau excluse de la succesiunea pământurilor şi de la tronul Franţei). [< fr. salique]. Trimis de… …   Dicționar Român

  • sălic — sălíc, sălíce şi sălícuri, s.n. (reg.) 1. sticlă de lampă sau de felinar de mână. 2. ţoi de rachiu. 3. măsură de capacitate care variază între un sfert şi o jumătate de litru. Trimis de blaurb, 13.09.2007. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • Salic — also Salique adjective Etymology: Middle French or Medieval Latin; Middle French salique, from Medieval Latin Salicus, from Late Latin Salii Salic Franks Date: circa 1548 of, relating to, or being a Frankish people that settled on the IJssel… …   New Collegiate Dictionary

  • salic- — ► prefijo Componente de palabra procedente del lat. salix, icis, que significa sauce: ■ salicilina. * * * salic Elemento prefijo del lat. «salix, ĭcis», sauce, principio de derivados cultos. * * * altsalic , salici /alt ► Prefijos procedentes del …   Enciclopedia Universal

  • salic —   a. Frankish.    ♦ salic law, exclusion of women from succession to throne …   Dictionary of difficult words

  • salic — adj. = SALIAN. Phrases and idioms: Salic law hist. 1 a law excluding females from dynastic succession, esp. as the alleged fundamental law of the French monarchy. 2 a Frankish law book extant in Merovingian and Carolingian times. Etymology: F… …   Useful english dictionary

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.