konceptualan

kȍnceptuālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji sadrži koncepciju
2. koji se odnosi na pojmove; apstraktan
3. koji se bavi definicijama i odnosima (a ne činjenicama) među pojmovima u nekom području istraživanja
SINTAGMA
konceptualna umjetnost lik. pravac nastao 1960-ih, razvio se iz minimalizma; termin je upotrijebio američki umjetnik Sol Le Witt za stvaralački izraz kod kojeg je izvedba umjetničkog djela potisnuta u drugi plan jer se veća važnost pridaje konceptu i zamisli na kojoj ono počiva; izlažu se skice, zapisi, uvodni tekstovi koji promatrača žele potaknuti na složenije misaone procese i duhovno-emotivnu ili društveno-političku angažiranost i osviještenost
ETIMOLOGIJA
vidi koncept

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • konceptualizam — konceptualìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. fil. srednjovjekovna teorija koju je začeo P. Abelard prema kojoj opći pojmovi nisu objektivno dani, tj. ne postoje u stvarima ni u riječima, već samo u duhu, kao tvorevina misaone aktivnosti 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • konceptualno — kȍnceptuālno pril. DEFINICIJA na konceptualan način; pojmovno, apstraktno ETIMOLOGIJA vidi koncept …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.