smanjivati

smanjívati (što) nesvrš. <prez. smànjujēm, pril. sad. smànjujūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi smanjiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smanjívati — (što) nesvrš. 〈prez. smànjujēm, pril. sad. smànjujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}smanjiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blážiti — (što) nesvrš. 〈prez. blȃžīm, pril. sad. žēći, gl. im. žēnje〉 činiti blažim, smanjivati oštrinu, žestinu, ljutinu, kiselost (doslovno i preneseno, o raspoloženjima, jelima itd.), {{c=1}}usp. {{ref}}ublažiti{{/ref}}, {{ref}}razblažiti{{/ref}},… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • debirokratizírati — (što) dv. 〈prez. debirokratìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 sociol. smanjiti/smanjivati utjecaj birokracije, ukloniti/uklanjati birokratske pojave u društvu, opr. birokratizirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekomprimírati — (što) dv. 〈prez. dekomprìmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dekomprìmīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}smanjiti/smanjivati tlak, otpustiti/otpuštati pritisak 2. {{001f}}stiješten predmet osloboditi/oslobađati pritiska 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekoncentrírati — (koga, u čemu, pri čemu, se) dv. 〈prez. dekoncèntrīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. dekoncèntrīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, u čemu, pri čemu) a. {{001f}}smanjiti/smanjivati nečiju koncentraciju (pri radu,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • devalvírati — devalvíra|ti dv. 〈prez. devàlvīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. devàlvīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}smanjiti/smanjivati ili potpuno (iz)gubiti vrijednost, važnost, ugled i sl. (o stvarima i osobama) 2. {{001f}}ekon. (što)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dimenzionírati — (što) dv. 〈prez. dimenziònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dimenziònīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(iz)mjeriti prostor ili neki predmet prema dimenzijama 2. {{001f}}ustanoviti/ustanovljavati, procijeniti/procjenjivati (npr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • krèsati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. krȅšēm (se), pril. sad. krȅšūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}rezati gornji ili krajnji dio čega (npr. brkove, granje); podrezivati, podsijecati 2. {{001f}}a. {{001f}}udarati kamenom o kamen (da izbije iskra) b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mánjiti — mánj|iti (se, ∅) nesvrš. 〈prez. mȃnjīm (se), pril. sad. njēći (se), gl. im. njēnje〉 razg., {{c=1}}v. {{ref}}smanjivati (se){{/ref}} [∼e mi se noge kao u kornjače] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tánjiti — (što, se) nesvrš. 〈prez. tȃnjīm (se), pril. sad. njēći (se), gl. im. njēnje〉 1. {{001f}}(što) činiti tanjim 2. {{001f}}(se) postajati tanjim, gubiti debljinu (gustinu, jačinu i sl.); razrjeđivati se, slabiti 3. {{001f}}pren. rasipati se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.