sljepoća

sljepòća ž
DEFINICIJA
prirođen ili stečen nedostatak vida; sljepilo
SINTAGMA
mjesečna sljepoća pat. upala očiju u životinja koja se redovito ponavlja
ETIMOLOGIJA
vidi slijep

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sljepòća — ž prirođen ili stečen nedostatak vida; sljepilo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • psihički — psìhičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na psihu2 SINTAGMA psihička epidemija manifestacija što se javlja odjednom kod većeg broja članova iste grupe; psihička impotencija nesposobnost muškarca za spolni akt unatoč želji i potpuno zdravim… …   Hrvatski jezični portal

  • hemeralopija — hemeralòpija ž DEFINICIJA pat. slab vid u sumraku zbog smanjene prilagodljivosti mrežnice na mrak; kokošja sljepoća, noćna sljepoća, hesperanopija, opr. niktalopija ETIMOLOGIJA grč. hēméra: dan + alaós: slijep + opija …   Hrvatski jezični portal

  • daltonìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}pat. mana vida: neraspoznavanje boja, posebno crvene i zelene 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}gledanje crno bijelo, neraspoznavanje finesa [politički ∼] b. {{001f}}neosjetljivost na određene pojave, sljepoća uslijed koje se ne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kokòšjī — kokòšj|ī prid. koji se odnosi na kokoš i kokoši; kokošinjī ∆ {{001f}}∼a prsa (∼e grudi) uska prsa; ∼e sljepilo pat. slab vid u sumraku; noćna sljepoća …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • násljedan — násljed|an prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na naslijeđe [∼no pravo] 2. {{001f}}koji se osniva na naslijeđu [∼na bolest] ∆ {{001f}}∼ne bolesti pat. bolesti koje se prenose s roditelja ili daljnjih predaka na potomstvo (npr. sljepoća,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nòćnī — nòćn|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na noć, koji pripada noći [∼i sati; ∼i strah] 2. {{001f}}koji biva noću [∼i napad] ∆ {{001f}}∼a sljepoća slab vid u sumraku zbog smanjene prilagodljivosti mrežnice na mrak; kokošja sljepilo; ∼i žar vrlo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skotom — skòtōm m <G skotóma> DEFINICIJA pat. 1. dio vidnog polja na kojem se očituje potpuna ili djelomična sljepoća 2. (mn) ispadi vidnog polja u obliku otoka [fiziološki skotom slijepa pjega] ETIMOLOGIJA grč. skótōma: vrtoglavica ≃ skótos: mrak + …   Hrvatski jezični portal

  • protanoopija — protanoòpija ž DEFINICIJA med. sljepoća za boje ETIMOLOGIJA nlat. protanopia ≃ prot (o) + an + opija …   Hrvatski jezični portal

  • nasljedan — násljedan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi na naslijeđe [nasljedno pravo] 2. koji se osniva na naslijeđu [nasljedna bolest] SINTAGMA nasljedne bolesti pat. bolesti koje se prenose s roditelja ili daljnjih predaka na potomstvo… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.