šekspirologija

šekspirològija ž
DEFINICIJA
znanstvena disciplina koja se bavi istraživanjem života i djela W. Shakespearea
ETIMOLOGIJA
v. Shakespeare + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šekspirològija — ž znanstvena disciplina koja se bavi istraživanjem života i djela W. Shakespearea, {{c=1}}usp. {{ref}}šekspirski{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šekspirolog — šekspiròlog m <V ože, N mn ozi> DEFINICIJA istraživač koji se bavi Shakespeareom i njegovim djelom ETIMOLOGIJA vidi šekspirologija …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.