socijalizam

socijalìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
1. projekt društva zasnovanog na socijalnoj pravednosti, na pravičnoj raspodjeli materijalnih i kulturnih dobara kao temeljnim vrijednostima
2. pol. ideologija i pokret koji teži takvom društvu (međusobno se bitno razlikuju po političkim metodama u rasponu od demokratskih i reformističkih do revolucionarnih i nasilnih — u komunističkoj ideologiji zamišljen kao društvo s prednostima radničke klase i pravedne raspodjele prema radu, prijelazno razdoblje od kapitalizma prema komunizmu, tj. besklasnom društvu totalnog egalitarizma); socijalistički poredak
3. eufem. društveno uređenje ostvareno pod vlašću komunističkih partija koje se zasniva na jednostranačkoj diktaturi i posvemašnjoj kontroli svih društvenih tokova te redukciji osobnih i građanskih sloboda; o. 1990. propao u Istočnoj i Jugoistočnoj Europi
ETIMOLOGIJA
vidi socijalan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • socijalìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}projekt društva zasnovanog na socijalnoj pravednosti, na pravičnoj raspodjeli materijalnih i kulturnih dobara kao temeljnim vrijednostima 2. {{001f}}pol. ideologija i pokret koji teži takvom društvu (međusobno se bitno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Югославия — (Jugoslavija, Jyгославиja)         Социалистическая Федеративная Республика Югославия, СФРЮ (Socialistička Federativna Republika Jugoslavija, Социjaлистичка Федеративна Република Jyгославиja).          I. Общие сведения          Ю.… …   Большая советская энциклопедия

  • Zagorka Golubovic — Zagorka Golubović (* 8. März (nach anderen Angaben 7. März) 1930 in Debrc (bei Šabac), Jugoslawien, heute Serbien; trug zeitweise (bis 1972) den Namen Zagorka Pešić Golubović) ist eine jugoslawische bzw. serbische Soziologin und Anthropologin.… …   Deutsch Wikipedia

  • Zagorka Golubović — (* 8. März (nach anderen Angaben 7. März) 1930 in Debrc (bei Šabac), Jugoslawien; trug zeitweise (bis 1972) den Namen Zagorka Pešić Golubović) ist eine jugoslawische bzw. serbische Soziologin und Anthropologin. Leben Zagorka Golubović studierte… …   Deutsch Wikipedia

  • Zagorka Pešić-Golubović — Zagorka Golubović (* 8. März (nach anderen Angaben 7. März) 1930 in Debrc (bei Šabac), Jugoslawien, heute Serbien; trug zeitweise (bis 1972) den Namen Zagorka Pešić Golubović) ist eine jugoslawische bzw. serbische Soziologin und Anthropologin.… …   Deutsch Wikipedia

  • ЮГОСЛАВИЯ — (Jugoslavija, Jугославиja), Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ), гос во в Юго Вост. Европе, гл. обр. на Балканском п ове. Граничит с Италией, Австрией, Венгрией, Румынией, Болгарией, Грецией, Албанией. Площ. 255 804 км2. Нас …   Советская историческая энциклопедия

  • socijalìstičkī — prid. koji je svojstven, koji se odnosi na socijaliste i na socijalizam ∆ {{001f}}Socijalistička internacionala pol. međunarodna organizacija koja okuplja socijalističke i socijaldemokratske stranke u svijetu; ∼ poredak, {{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalistički — socijalìstičkī prid. DEFINICIJA koji je svojstven, koji se odnosi na socijaliste i na socijalizam SINTAGMA Socijalistička internacionala pol. međunarodna organizacija koja okuplja socijalističke i socijaldemokratske stranke u svijetu;… …   Hrvatski jezični portal

  • Союз коммунистов Югославии — (СКЮ; Савез Комуниста Jyгославиje, Savez Komunista Jugoslavije)         основан на съезде в Белграде под названием Социалистическая рабочая партия Югославии (коммунистов) СРПЮ(к) в апреле 1919 в результате объединения Сербской социал… …   Большая советская энциклопедия

  • Экономические журналы —         периодические издания, освещающие вопросы экономической теории и практики. В дореволюционной России до появления специальных Э. ж. статьи экономического содержания публиковались в общественно политических и общественно литературных… …   Большая советская энциклопедия

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.