sljedbenik

sljȅdbenīk m <V -īče, N mn -īci>
DEFINICIJA
1. onaj koji slijedi kakvu ideju, učenje ili aktivnost; sljednik
2. onaj koji podržava kakvu stranku, ličnost i sl.; pristaša, pristalica
ETIMOLOGIJA
vidi slijed

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • reàlist — (realı̏st) m (reàlistkinja ž) 1. {{001f}}sljedbenik realizma u umjetnosti i književnosti 2. {{001f}}onaj koji životnu stvarnost prihvaća onakvom kakva jest, bez uljepšavanja i idealiziranja; praktičar, pragmatičar, trezvenjak, opr. idealist,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • realist — reàlist (realȉst) m DEFINICIJA 1. sljedbenik realizma u umjetnosti i književnosti 2. onaj koji životnu stvarnost prihvaća onakvom kakva jest, bez uljepšavanja i idealiziranja; praktičar, pragmatičar, trezvenjak, opr. idealist, fantast, zanesenjak …   Hrvatski jezični portal

  • mađaron — mađàrōn m <G mađaróna> DEFINICIJA pov. pejor. član, sljedbenik 1. Hrvatsko ugarske stranke (1841 1848), koja se zalagala za tijesne odnose Hrvatske s Ugarskom 2. Unionističke stranke (od 1860) koja potpisuje 1868. Nagodbu s Ugarskom 3. član …   Hrvatski jezični portal

  • agnòstik — m 〈N mn ici〉 pristaša, sljedbenik agnosticizma; agnostičar …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • anìmist — m (anìmistkinja ž) pripadnik ili sljedbenik animizma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cìnik — m 〈N mn ici〉 1. {{001f}}fil. sljedbenik filozofske škole koju je u 4. st. pr. Kr. osnovao Sokratov učenik Antisten; kinik 2. {{001f}}razg. a. {{001f}}onaj koji otvoreno, hladno, često i podrugljivo pokazuje nevjericu u ljudsku iskrenost, poštenje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gnòstik — m 〈N mn ici〉 sljedbenik gnosticizma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ilírac — m 〈G rca, N mn rci, G ìlīrācā〉 pov. pripadnik Ilirskog pokreta; sljedbenik ilirizma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • impresiònist — m (impresiònistkinja ž) 1. {{001f}}stvaralac ili sljedbenik impresionizma 2. {{001f}}pejor. onaj koji donosi zaključke i postupa na osnovi (prvih) dojmova o komu ili čemu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • internacionàlist — m (internacionàlistkinja ž) pol. zagovornik, sljedbenik internacionalizma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.