snimati

snímati nesvrš. <prez. snȋmām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje, prid. trp. snȋmān>
DEFINICIJA
1. (koga, što) različitim elektronskim pomagalima i tehnikama bilježiti sliku i ton [snimati fotoaparatom; snimati magnetofonom; snimati film; snimati videokamerom]
2. (Ø) baviti se snimanjem kao profesijom [snima za film]
3. (što) a. uzimati podatke koji će se kasnije stručno obraditi [snimati situaciju na terenu] b. žarg. opažati, motriti [snimam ženske]
4. zast. arh. skidati [snimanje s križa]
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. imati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snímati — (∅, koga, što) nesvrš. 〈prez. snîmām, pril. sad. ajūći, prid. trp. snîmān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) različitim elektronskim pomagalima i tehnikama bilježiti sliku i ton [∼ fotoaparatom; ∼ magnetofonom; ∼ film; ∼ videokamerom] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snimiti — snímiti svrš. <prez. snȋmīm, pril. pr. īvši, prid. trp. snȋmljen> DEFINICIJA v. snimati ETIMOLOGIJA vidi snimati …   Hrvatski jezični portal

  • ekranizírati — (koga, što) dv. 〈prez. ekranìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 snimiti/snimati za prikazivanje (o filmu), prenijeti/prenositi na film kakvo književno djelo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fotografírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. fotogràfīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 snimiti/snimati fotografskim aparatom; slikati (se) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fìltar — fìlt|ar (fìlter) m 〈G trā, N mn tri, G ērā〉 1. {{001f}}pribor, sprava ili tvar (šupljikavo porozno tijelo) za čišćenje tekućina procjeđivanjem; cjedilo, prokapnik 2. {{001f}}tehn. porozno ili šupljikavo tijelo koje odstranjuje krute čestice [∼ar… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slı̏kati — (pto, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}stvarati slikarsko djelo b. {{001f}}razg. snimati fotografskim aparatom, fotografirati 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}živopisno opisivati b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snímiti — svrš. 〈prez. snîmīm, pril. pr. īvši, prid. trp. snîmljen〉 završiti snimanje koga/čega, {{c=1}}usp. {{ref}}snimati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snimka — snȋmka ž <D L mci, G mn snȉmākā/ ī> DEFINICIJA tehn. 1. fotografija 2. [i] (+ potenc.)[/i] različitim tehnikama dobivena statička vizualna informacija [rendgenska snimka] 3. raznim tehnikama zabilježena slika ili ton kao vizualna ili… …   Hrvatski jezični portal

  • snimatelj — snìmatelj m DEFINICIJA onaj koji po zanimanju snima [filmski snimatelj; televizijski snimatelj] ETIMOLOGIJA vidi snimati …   Hrvatski jezični portal

  • snimateljski — snìmateljskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na snimatelje ETIMOLOGIJA vidi snimati …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.