šintoizam

šintoìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
rel. japanska nacionalna religija, sprega animizma i politeizma s primjesama mongolskog šamanizma i mitova srodnih kozmogonijama jugoistočne Azije
ETIMOLOGIJA
vidi šinten

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šintoìzam — m 〈G zma〉 rel. japanska nacionalna religija, sprega animizma i politeizma s primjesama mongolskog šamanizma i mitova srodnih kozmogonijama jugoistočne Azije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šintaj — šìntaj m DEFINICIJA rel. manifestacija božanstva (»kami«) u japanskom šintoizmu (može biti i predmet u kojem je otkrivena božja nazočnost) ETIMOLOGIJA jap. shintai, v. šintoizam …   Hrvatski jezični portal

  • šinsen — šìnsen m DEFINICIJA rel. darovi u hrani koji se u japanskom šintoizmu predaju »kamiju« (Bogu ili svetoj moći) ETIMOLOGIJA jap. shinsen, v. šintoizam …   Hrvatski jezični portal

  • šinšoku — šinšòku m <G ua> DEFINICIJA rel. svećenik u japanskom šintoizmu ETIMOLOGIJA jap. shinshoku, v. šintoizam …   Hrvatski jezični portal

  • šingon — šìngōn m <G šingóna> DEFINICIJA rel. ezoterička budistička sekta koja je ostvarila velik utjecaj u Japanu nakon što je u 9. st. prenesena iz Kine ETIMOLOGIJA jap. shin gon ← kin. zhenyan: koji govori istinu, v. šintoizam …   Hrvatski jezični portal

  • šinzo — šìnzo m <G oa> DEFINICIJA rel. predstavljanje (u slici ili u kipu) boga ili svete moći (»kami«) u japanskom šintoizmu ETIMOLOGIJA jap. shinzo, v. šintoizam …   Hrvatski jezični portal

  • Kukai — (izg. kukài) (774 835) DEFINICIJA japanski budistički učitelj koji je pokušao pomiriti budizam i šintoizam …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.