šinternica

šȋnternica ž
DEFINICIJA
reg. živodernica; kafilerija, šinteraj
ETIMOLOGIJA
vidi šinter

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šìnternica — ž, {{c=1}}v. {{ref}}živodernica{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šinteraj — šintèraj (šinterȁj) m <G šinteràja> DEFINICIJA reg., v. šinternica ETIMOLOGIJA vidi šinter …   Hrvatski jezični portal

  • kafilerija — kafilèrija ž DEFINICIJA ustanova koja skrbi za higijensko i humano odstranjivanje životinja opasnih ili potencijalno opasnih za zdravlje ljudi u gradskim sredinama; strvodernica, šinternica, živodernica ETIMOLOGIJA njem. Kaffilerei …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.