kapacitirati

kapacitírati dv. <prez. kapacìtīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (koga) angažirati, obvezati/obvezivati ga vremenski i ponašanjem [ne bih Vas želio kapacitirati]
2. odrediti/određivati kapacitet čega, ob. neke proizvodnje, turističke ponude i sl.
3. pren. a. dosegnuti granicu podnošljivosti [imam suviše godina da bih mogao kapacitirati tu buku] b. biti pod dojmom čega, biti nemoćan pred kim ili čim [tako me kapacitirao da mu se ne mogu suprotstaviti]
ETIMOLOGIJA
vidi kapacitet

Hrvatski jezični portal. 2014.

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.