šiljiti

šíljiti (što) nesvrš. <prez. šȋljīm, pril. sad. -ljēći, gl. im. -ljēnje>
DEFINICIJA
praviti oštar vrh; oštriti u šiljak
ETIMOLOGIJA
vidi šiljak

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šíljiti — (što) nesvrš. 〈prez. šîljīm, pril. sad. ljēći, gl. im. ljēnje〉 praviti oštar vrh; oštriti u šiljak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zašiljiti — zašíljiti (što) svrš. <prez. zàšīljīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàšīljen> DEFINICIJA v. šiljiti ETIMOLOGIJA za + v. šiljak, šiljiti …   Hrvatski jezični portal

  • djȅljati — (što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 sjekirom ili nožem davati drvu željeni oblik (odstranjivati koru, tanjiti ili šiljiti do željena oblika) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fitíljiti — (što) nesvrš. 〈prez. fìtīljīm, pril. sad. ljēći, gl. im. ljēnje〉 uvijati tako da se dobije željen, u vrhu šiljast oblik [∼ brke]; šiljiti, uvijati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zašíljiti — (što) svrš. 〈prez. zàšīljīm, pril. pr. īvši, prid. trp. zàšīljen〉, {{c=1}}usp. {{ref}}šiljiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ušiljiti — ušíljiti svrš. <prez. ùšīljīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùšīljen> DEFINICIJA 1. (što) dati čemu oblik šiljka (djeljanjem, struganjem i sl.); zašiljiti 2. (se) postati šiljat od mršavosti ETIMOLOGIJA u + v. šiljak, šiljiti …   Hrvatski jezični portal

  • djeljati — djȅljati (što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA sjekirom ili nožem davati drvu željeni oblik (odstranjivati koru, tanjiti ili šiljiti do željena oblika) ETIMOLOGIJA v. djenuti …   Hrvatski jezični portal

  • fitiljiti — fitíljiti (što) nesvrš. <prez. fìtīljīm, pril. sad. ljēći, gl. im. ljēnje> DEFINICIJA uvijati tako da se dobije željen, u vrhu šiljast oblik [fitiljiti brke]; šiljiti, uvijati ETIMOLOGIJA vidi fitilj …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.