šijit

šìjīt (šìīt) m <G šijíta>
DEFINICIJA
isl. pripadnik šijitizma, stalno u opreci prema sunitima
ETIMOLOGIJA
tur. şiȋ ← arap. šīiyy: pristaša

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šìjīt — (šìīt) m (šìjitkinja ž) 〈G šijíta〉 isl. pripadnik šijitizma, stalno u opreci prema sunitima ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šijitski — šìjītski pril. DEFINICIJA kao šijit, na način šijita ETIMOLOGIJA vidi šijit …   Hrvatski jezični portal

  • šijitkinja — šìjitkinja ž DEFINICIJA v. šijit ETIMOLOGIJA vidi šijit …   Hrvatski jezični portal

  • šìjītski — pril. kao šijit, na način šijita …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šijitski — šìjītskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na šijite ETIMOLOGIJA vidi šijit …   Hrvatski jezični portal

  • šiit — šìīt m DEFINICIJA v. šijit …   Hrvatski jezični portal

  • šijitizam — šijitȉzam m <G zma> DEFINICIJA isl. struja u islamu, učenje koje propovijeda vjeru da je Muhamed odredio za svoga nasljednika Aliju i da kalifat dalje prelazi na Alijine muške potomke, priznaje samo Kur an, a ne predaju sunu; učenje šijita… …   Hrvatski jezični portal

  • mudžahedin — mudžahèdīn m <G mudžahedína> DEFINICIJA fanatični borac za islam, pretežno šijit; dobrovoljci u građanskim ratovima u drugoj pol. 20. st. (Libanon, Bosna), često se služe terorističkim metodama ETIMOLOGIJA arap. muǧāhidīn: borci za vjeru,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.