štrcalica

štr̀calica2 ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi štrcati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • štrcalica — štr̀calica1 ž DEFINICIJA bot., v. štrkalj …   Hrvatski jezični portal

  • bùndeva — ž 1. {{001f}}bot. a. {{001f}}rod jednogodišnjih biljaka (Cucurbita) iz porodice bundeva; buča, tikva b. {{001f}}jestiva tikva (Cucurbita pepo), jede se pečena ili se od nje pravi savijača (bučnica); šućurica, šućurka, tikvanja, turkinja, žuta… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štr̀cāljka — ž 〈G mn ā/ ī〉 naprava za rasipanje tekućine u mlazu; brizgaljka, štrcalica …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štr̀kālj — m 〈G štrkálja〉 1. {{001f}}bot. biljka (Ecballium elaterium); štrcalica, divlji krastavac 2. {{001f}}{{c=1}}usp. {{ref}}štrk{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štrkalj — štr̀kālj m <G štrkálja> DEFINICIJA 1. bot. biljka (Ecballium elaterium); štrcalica, divlji krastavac 2. v. štrk ETIMOLOGIJA vidi štrk …   Hrvatski jezični portal

  • štrcaljka — štr̀cāljka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA naprava za rasipanje tekućine u mlazu; brizgaljka, štrcalica ETIMOLOGIJA vidi štrcati …   Hrvatski jezični portal

  • bundeva — bùndeva ž DEFINICIJA 1. bot. a. jestiva tikva (Cucurbita pepo), jede se pečena ili se od nje pravi savijača, bučnica; tikvanja, turkinja, žuta tikva b. vrsta (Cucurbita ovifera); šućurica, tikvenčica c. (mn) Cucurbitaceae, biljna porodica… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.