bogobojazan

bogobòjāzan [b] (I)[/b] ž <G -zni, I -zni/-āžnju>
DEFINICIJA
strah od Boga, strah Božji; bogobojaznost, bogobojažljivost, skrušenost
ONOMASTIKA
pr.: Bȍgobōjša (Zadar)
ETIMOLOGIJA
v. Bog + v. bojati, bojazan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bogobojazan — bogobòjāzan [b] (II)[/b] prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji se boji Boga; skrušen ETIMOLOGIJA vidi bogobojazan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • bogobòjāzan — bogobòjāzan1 ž 〈G zni, I zni/ āžnju〉 strah od Boga, strah Božji; skrušenost, bogobojaznost, bogobojažljivost bogobòjāzan2 prid. 〈odr. znī〉 koji se boji Boga; skrušen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bogobojaznost — bogobòjāznōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA v. bogobojazan ETIMOLOGIJA vidi bogobojazan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • bogobojazno — bogobòjāzno pril. DEFINICIJA na bogobojazan način; skrušeno ETIMOLOGIJA vidi bogobojazan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • bogobòjāzno — pril. na bogobojazan način; skrušeno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bogobojažljivost — bogobojàžljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA v. bogobojaznost ETIMOLOGIJA vidi bogobojazan [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.