kemijski

kémījskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na kemiju, koji se koristi u kemiji, koji je nastao kemijskim procesima [kemijska čistionica]
SINTAGMA
kemijska ekologija znanost o kemijskim tvarima koje djeluju u odnosima između živih organizama, odnosno njih i nežive prirode;
kemijska industrija grana industrije, proizvodi kemijske proizvode kemijskim postupcima;
kemijska jednadžba prikaz kemijske reakcije simbolima i formulama (na lijevoj su strani ishodne tvari ili reaktanti, na desnoj produkti reakcije);
kemijska olovka olovka s uloškom koji na vrhu ima kuglicu;
kemijska tehnologija znanost o procesima kemijske industrije;
kemijska termodinamika grana termodinamike, proučava ravnotežna stanja i procese u kemijskim sustavima;
kemijska vlakna umjetna vlakna stvorena kemijskom tehnologijom ispredanja;
kemijske formule pojednostavljeno prikazivanje kemijskih spojeva ili procesa uz pomoć kemijskih simbola i indeksa broja atoma;
kemijske reakcije međusobno reagiranje kemijskih elemenata i/ili spojeva;
kemijski spoj supstancija koja se sastoji od istovrsnih jedinki (molekula) sastavljenih od atoma dvaju ili više elemenata [prirodni/sintetski kemijski spoj; organski/anorganski kemijski spoj];
kemijski element;
kemijski znakovi (simboli) znakovi jednog atoma kemijskog elementa naznačeni početnim slovom latinskoga ili grčkog naziva elementa;
kemijsko čišćenje uklanjanje masnoća i njima srodnih nečistoća s tkanina uz pomoć organskih otapala;
kemijsko oružje sva sredstva koja služe za dopremanje bojnog otrova na cilj i njegovo aktiviranje
ETIMOLOGIJA
vidi kemija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • kemíjski — tudi kémijski a o prid. (ȋ; ẹ) nanašajoč se na kemijo: kemijski inštitut; kemijski laboratorij / kemijski tehnik / kemijske razlage ♦ kem. kemijska kinetika fizikalna kemija, ki proučuje pogoje in potek kakega procesa // kemičen: fizikalne in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kémījskī — kémījsk|ī prid. koji se odnosi na kemiju, koji se koristi u kemiji, koji je nastao kemijskim procesima [∼a čistionica] ∆ {{001f}}∼a industrija grana industrije, proizvodi kemijske proizvode kemijskim postupcima; ∼a jednadžba prikaz kemijske… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • binarni — bìnārnī prid. DEFINICIJA 1. koji je od dva povezana dijela [binarne zvijezde; binarni ritam; kemijski binarni spojevi]; dvočlan, dvojediničan, dvostruk, udvojen 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Hrvatski jezični portal

  • Serbokroatische Standardvarietäten — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Unterschiede zwischen den serbokroatischen Standardvarietäten — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Unterschiede zwischen der kroatischen, der serbischen und der bosnischen Standardsprache — Banknote des Jugoslawischen Dinar von 1985: Bezeichnung des Zahlwortes „Tausend“ in serbischer und kroatischer Variante …   Deutsch Wikipedia

  • Idioma serbocroata — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. Motivo: ¿Cual es la fuente para argumentar y redactar el artículo en pasado, en la wiki en inglés, esta lengua es considerada un… …   Wikipedia Español

  • bìnārnī — bìnārn|ī prid. 1. {{001f}}koji je udvojen, dvostruk, dvojan, dvojediničan, dvočlan, od dva povezana dijela [∼e zvijezde; ∼i ritam; kemijski ∼i spojevi] 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 2, u načinu zapisivanja koriste se samo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • farmakòloškī — prid. koji se odnosi na farmakologiju i farmakologe ∆ {{001f}}∼ stimulatori sport različiti kemijski preparati čije djelovanje pojačava nadražaj središnjega živčanog sustava, {{c=1}}usp. {{ref}}doping{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • flȕks — m 1. {{001f}}fiz. a. {{001f}}brzina protjecanja neke veličine (masa, volumen, energija) podijeljena površinom presjeka, gustoća toka b. {{001f}}mjera brzine prenošenja energije ili neke tvari kroz neku površinu; tok 2. {{001f}}kem. kemijski spoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.