štititi

štȉtiti nesvrš. <prez. -īm, pril. sad. -tēćī, prid. trp. štȉćen, gl. im. -ćēnje>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. braniti koga od opasnosti, loših postupaka, napada [štititi čije interese] b. sprečavati štetan utjecaj, udarce, skrivati od pogleda [rukavice štite ruke, naočale štite oči od sunca]
2. (se) braniti se od čega
ETIMOLOGIJA
vidi štit

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • brániti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. brȃnīm (se), pril. sad. nēći (se), prid. trp. brȃnjen, gl. im. njēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}štititi koga od napada, opasnosti b. {{001f}}biti čiji branitelj, zastupati koga na sudu c. {{001f}}zastupati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dr̀žati — (koga, što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. ēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}uhvatiti rukom ili čim drugim i ne ispuštati 2. {{001f}}a. {{001f}}pridržavati da se ne pokrene u neželjenom smjeru ili da ne padne, činiti da ostane u istom položaju ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • konzervírati — (što, se) dv. 〈prez. konzèrvīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. konzèrvīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}posebnim postupkom (za)štititi od propadanja [∼ hranu; ∼ drvo; ∼ metal] 2. {{001f}}(se) razg. čuvati, održavati u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • patentírati — dv. 〈prez. patèntīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) izum, pronalazak ili racionalizaciju nekog procesa itd. (za)štititi zakonski i imati pravo proizvodnje 2. {{001f}}(koga) žarg. iron. proizvesti/proizvoditi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • protektírati — dv. 〈prez. protèktīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 (za)štititi, {{c=1}}v. {{ref}}protektor (3){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šuckor — šȕckōr m DEFINICIJA pov. vojn. u vojsci Habsburške Monarhije odred koji štiti bokove ili pozadinu jurišnih jedinica; zaštitni odred ETIMOLOGIJA njem. Schutzcorps ← schützen: štititi, braniti …   Hrvatski jezični portal

  • protektirati — protektírati dv. <prez. protèktīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA (za)štititi, usp. protektor (3) ETIMOLOGIJA vidi protekcija …   Hrvatski jezični portal

  • protežirati — protežírati (koga) dv. <prez. protèžīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA zauzeti/zauzimati se za koga, dati/davati komu prednost bez obzira na sposobnosti ili doslovno tumačenje propisa ETIMOLOGIJA fr. protéger:… …   Hrvatski jezični portal

  • profilaksa — profilàksa ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA med. zaštita, čuvanje od bolesti, preventivna medicina ETIMOLOGIJA nlat. prophylaxis ≃ pro 2 + grč. phýlaksis: čuvanje ≃ prophylássein: unaprijed štititi …   Hrvatski jezični portal

  • nomofilaci — nomofìlaci m DEFINICIJA pov. u antičkim grčkim državama, kolegij činovnika koji je pazio da se ne krše zakoni ETIMOLOGIJA grč. nomophýlaktikes: zaštitni ≃ phylássein: čuvati, štititi …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.