šljaka

šljȁka ž <D L -ȁci>
DEFINICIJA
1. term. smjesa koja nastaje pri topljenju rude uz ostatak goriva i dodataka za taljenje; drozga, zgura, troska
2. žarg. posao, rad
ETIMOLOGIJA
njem. Schlacke

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šljakati — šljȁkati (Ø) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA žarg. 1. raditi, obavljati posao, funkcionirati [aparat ne šljaka] 2. (što) zast. krasti ETIMOLOGIJA vidi šljaka …   Hrvatski jezični portal

  • Niš — Naissus redirects here. For the Catholic titular, see Naissus (titular see). Niš Ниш   City   Niš city centre …   Wikipedia

  • Crveni Krst, Niš — Crveni Krst Црвени Крст   Municipality and Town   A boulevard in Crveni Krst …   Wikipedia

  • cȅnera — ž reg. ono što ostaje od izgaranja u visokoj peći; drozga, zgura, šljaka, leš2 ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁlovina — ž 1. {{001f}}rud. a. {{001f}}zemlja u kojoj nema, ili nema dovoljno, rude ili minerala za eksploataciju; jalovi proslojak, jalovica b. {{001f}}otpadni materijal, ono što ostaje kad se taljenjem izdvoji ruda; drozga, šljaka, troska, zgura 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȅš — lȅš1 m 〈G lèša, N mn lèševi, G lèšēvā〉 mrtvo tijelo čovjeka ✧ {{001f}}tur. ← perz. lȅš2 m ono što ostaje od izgaranja u visokoj peći; drozga, zgura, šljaka, cenera ✧ {{001f}}njem. lȅš3 (lèša ž, lȅšo sr) prid …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȍska — ž 〈D L sci〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}troskot (1){{/ref}} 2. {{001f}}tvari nastale metalurškim postupcima; drozga, šljaka, zgura …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zgȕra — ž otpadak ili sporedan proizvod pri taljenju rude; šljaka, troska, drozga …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šljakerski — šljȁkerskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na šljaku i šljakere ETIMOLOGIJA vidi šljaka …   Hrvatski jezični portal

  • šljaker — šljȁker m DEFINICIJA žarg. 1. zast. kradljivac, tat, lopov 2. a. onaj koji radi fizički posao; običan radnik b. onaj koji mnogo radi za mali novac ETIMOLOGIJA vidi šljaka …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.