šlajfa

šlȃjfa ž <G mn -ā/-ī>
DEFINICIJA
1. reg. vrpca, traka; šlajfna
2. tipogr. špalta, šif
3. film. magnetska tonska vrpca (perfoband) spojena u krug, ob. radi postizanja adekvatne zvučne kulise u potrebnom trajanju; petlja
ETIMOLOGIJA
njem. Schleife

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šlȃjfa — ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}reg. vrpca, traka 2. {{001f}}tipogr. špalta, šif 3. {{001f}}film. magnetska tonska vrpca (perfoband) spojena u krug, ob. radi postizanja adekvatne zvučne kulise u potrebnom trajanju; petlja ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šlajfna — šlàjfna ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA reg., v. šlajfa ETIMOLOGIJA vidi šlajfa …   Hrvatski jezični portal

  • pȅtlja — pȅtlj|a ž 〈G mn tāljā/ ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}svaki od čvorova koji se pravi od niti (konca, vune itd.) pri pletenju; očica b. {{001f}}veća ili manja očica načinjena od uzice, užeta, konca i sl. kao kod pletenja; za pričvršćivanje i sl. c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špȃlta — ž 〈G mn ā/ ī〉 reg. 1. {{001f}}novinski stupac 2. {{001f}}tisk. zast. u tradicionalnoj grafičkoj industriji otisak tiskanog sloga prije nego se prelama u stranice; šif, šlajfa …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • špalta — špȃlta ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA reg. 1. novinski stupac 2. tisk. zast. u tradicionalnoj grafičkoj industriji otisak tiskanog sloga prije nego se prelama u stranice; šif, šlajfa …   Hrvatski jezični portal

  • šif — šȉf1 m <N mn šìfovi> DEFINICIJA tisk. reg. u tradicionalnoj grafičkoj industriji otisak tiskanog sloga prije nego se prelama u stranice; špalta, šlajfa ETIMOLOGIJA fr. chiffe: krpa, komad …   Hrvatski jezični portal

  • petlja — pȅtlja ž <G mn tāljā/ ī> DEFINICIJA 1. a. svaki od čvorova koji se pravi od niti (konca, vune itd.) pri pletenju; očica b. veća ili manja očica načinjena od uzice, užeta, konca i sl. kao kod pletenja; za pričvršćivanje i sl. c. zaponka,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.