škrtac

škr̀tac m <G škr̀ca, N mn škr̀ci, G škȑtācā>
DEFINICIJA
onaj koji je škrt; tvrdica; cicija
ETIMOLOGIJA
vidi škrt

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Harpagon — Hàrpagōn (Harpagȍn) m DEFINICIJA knjiž. 1. glavni lik Molièrove komedije Škrtac 2. pren. patološki škrtac, tvrdica …   Hrvatski jezični portal

  • Museum of Broken Relationships — Coordinates: 45°48′54″N 15°58′25″E / 45.815°N 15.97361°E / 45.815; 15.97361 …   Wikipedia

  • Cı̏ncar — m (Cı̏ncarica, Cı̏ncārka ž) 〈N mn Cı̏ncari〉 1. {{001f}}pripadnik cincarskog naroda 2. {{001f}}(cincar) a. {{001f}}trgovac sklon sitničavu kamčenju zarade, sklon cjenkanju i zakidanju na mjeri (prema njihovu pretežitu zanimanju putujućih trgovaca) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cìcija — m 〈N mn e〉 reg. (+ srp.) onaj koji je pretjerano uzdržljiv u trošenju i davanju, pretjerano štedljiv, tvrd na novcu; tvrdica, škrtac, cicijaš ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvr̀dica — m 〈N mn e〉 škrtac tvr̀dica ž agr. vrsta pšenice (Triticum durum), upotrebljava se za tjesteninu, a ne za kruh …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tàmjan — m 1. {{001f}}bot. mirisno drvo roda Boswellia iz porodice Burseraceae, raste na širokom pojasu od I Azije do I Afrike; zarezivanjem kore dobiva se istoimena smola; đunluk 2. {{001f}}smola toga drveta širi prodoran mirisni dim kada se stavi na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škr̀tački — pril. kao škrtac, na način škrtaca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škr̀tica — m i ž, {{c=1}}v. {{ref}}škrtac{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • škr̀tičina — (škr̀čina) m ekspr. veliki škrtac, jako škrta osoba; škrčina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Žìdov — m (Žìdōvka ž) 1. {{001f}}a. {{001f}}(židov) rel. pripadnik židovske vjere b. {{001f}}etn. onaj/ona koji/a se izjašnjava pripadnikom židovskog naroda 2. {{001f}}pov. bibl. stanovnik stare židovske države; Izraelac, Judej, Hebrejac 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.