bodljikaši

bodljikáši m mn
DEFINICIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bodljikáši — m mn, {{c=1}}v. {{ref}}bodljaši{{/ref}}, {{ref}}bodljari{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bodljári — m mn 〈N bòdljār, G bodljára〉 zool. koljeno morskih životinja (Echinodermata) sa skeletom od vapnenih ljusaka i s pokretnim bodljama (razredi: stapčari, zvjezdače, zmijače, ježinci, trpovi); morski beskralješnjaci, bodljokošci, bodljaši,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bodljáši — (bodljikáši) m mn, {{c=1}}v. {{ref}}bodljari{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȅsīlan — sȅsīl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji se čvrsto drži na jednom mjestu; priljubljen, vezan, opr. mobilan, nomadski ∆ {{001f}}∼no stanovništvo ljudi vezani za zemlju ili uz koji drugi posao, ob. zemljoradnici (za razliku od stočara koji se sele); ∼ne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bodljaši — bodljáši (bodljikáši) m mn DEFINICIJA v. bodljari ETIMOLOGIJA vidi bodljari …   Hrvatski jezični portal

  • bodljari — bodljári m mn <N bòdljār, G bodljára> DEFINICIJA zool. koljeno morskih životinja (Echinodermata) sa skeletom od vapnenih ljusaka i s pokretnim bodljama (razredi: stapčari, zvjezdače, zmijače, ježinci, trpovi); morski beskralješnjaci,… …   Hrvatski jezični portal

  • sesilan — sȅsīlan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se čvrsto drži na jednom mjestu; priljubljen, vezan, opr. mobilan, nomadski SINTAGMA sesilno stanovništvo ljudi vezani za zemlju ili uz koji drugi posao, ob. zemljoradnici (za razliku od stočara koji …   Hrvatski jezični portal

  • malokolutićavci — malokolùtićavci m mn DEFINICIJA zool. Oligomeria, tjelesna organizacija pretežno morskih sjedilačkih beskralješnjaka (koljena: lovkaši Lophophorata, crijevodisači Branchiotremata, bodljikaši Echinodermata, bradnjaci Pogonophora i četinoljusci… …   Hrvatski jezični portal

  • carpoidea — (izg. karpoídea) ž mn DEFINICIJA zool. geol. izumrli bodljikaši s morskoga dna iz kambrija i silura ETIMOLOGIJA nlat. ≃ grč. karpós: plod …   Hrvatski jezični portal

  • ehinidi — ehinídi m mn <N ehìnīd, G ehinída> DEFINICIJA zool. morski bodljikaši (Echinoidae), tijelo im je oklopljeno vapnenom čahurom s pokretnim bodljama među kojima su otrovne žlijezde; morski ježinci ETIMOLOGIJA v. ehinus + id …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.