škrtica

škr̀tica (m) ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi škrt

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • škr̀tac — m 〈G škr̀ca, N mn škr̀ci, G škȑtācā〉 onaj koji je škrt; škrtica, tvrdica, cicija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pinja — pȉnja ž DEFINICIJA reg. onaj koji je pretjerano uzdržljiv u trošenju i davanju, pretjerano štedljiv, »tvrd na novcu«; škrtica, tvrdica ONOMASTIKA pr. (nadimačko): Pȉnjić (Kaštela, Pazin) ETIMOLOGIJA tal. pigna …   Hrvatski jezični portal

  • drekfreser — drȅkfreser m DEFINICIJA reg. vulg. 1. onaj koji bi pojeo vlastita govna, ob. u smislu kukavice, slabog karaktera, moralnog bijednika; govnojed 2. škrtica, kagamanja ETIMOLOGIJA njem. Dreckfresser: govnojed …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.