Šoltanin

Šóltanin m (Šóltānka ž) <N mn Šóltani>
DEFINICIJA
stanovnik Šolte
ETIMOLOGIJA
vidi Šolta

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Šóltanin — m (Šóltānka ž) 〈N mn Šóltani〉 stanovnik Šolte …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bitişik — sif. 1. Bir birinə bitişmiş halda olan. Bitişik karton. Bitişik barmaqlar. 2. Bir birinə yapışıq, qonşu. Bitişik ev. Bitişik divar. – Pəri Soltanın evi zindana bitişik idi. (Nağıl). 3. Bitişmə yeri, şeylərin bir birinə bitişdiyi yer …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəniz — is. <fars.> köhn. 1. Xidmətçi qız, qulluqçu. Evin kənizi. – Bir gün Mehriban Soltanın kənizlərinə xəbər gəldi ki, filan küçəyə bir bazirgan gəlib. «Lətif şah». <Hacı Kamyab:> Xan, mən sizin kəmtərin nökərinizəm, qızım da kənizinizdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üz — is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır. Ü. H.. <Qızın> yumru, gözəl üzü və yanaqları açıq sərin havada qızarmışdı. M. İ.. // Heyvan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zühur — <ər.> Zahir olma, meydana çıxma, görünmə, çıxma. Günəşin zühuru. Ayın zühuru. – Hər zərreyi zahirin zühuri; Bir özgəyə bağlıdır zəruri. F.. <Soltanın> bu nagahani zühuru Durnada heç bir təəccüb . . doğurmadı. İ. Ə.. Zühur etmək –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.