šljunak

šljúnak m zb. <G -nka, N mn -nci, G šljȗnākā>
DEFINICIJA
sitni komadići stijena naneseni tekućom vodom ili dobiveni drobljenjem stijena; upotrebljava se kao građevinski materijal
ONOMASTIKA
top. mikrotop.: Šljùnčara (čest toponim uz rijeke)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šljúnak — m zb. 〈G nka, N mn nci, G šljȗnākā〉 sitni komadići stijena naneseni tekućom vodom ili dobiveni drobljenjem stijena; upotrebljava se kao građevinski materijal; šoder …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šljunčara — šljùnčara ž DEFINICIJA mjesto gdje se vadi šljunak iz korita rijeke ili rukavaca, često se koristi kao divlje kupalište; šoderica ETIMOLOGIJA vidi šljunak …   Hrvatski jezični portal

  • šljunkovit — šljunkòvit prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji sadrži šljunak, bogat šljunkom, pun šljunka ETIMOLOGIJA vidi šljunak …   Hrvatski jezični portal

  • Гравий — Природный или искусственный материал, представляющий собой окатанные зерна размером 5 70 мм и гладкую поверхность. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов окатанные обломки горных пород крупностью от 1 2 до 10 20 мм, реже до 50 мм… …   Строительный словарь

  • agrègāt — m 〈G agregáta〉 1. {{001f}}neka složena cjelina sastavljena od dijelova 2. {{001f}}geol. relativno stabilan spoj čestica zemlje 3. {{001f}}građ. cjelina sastojaka koji čine smjesu žbuke ili betona (pijesak i šljunak) 4. {{001f}}ekon.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • drobljénac — m 〈G nca, N mn nci, G dròbljēnācā〉 drobljeni kamen; šljunak, tucanik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nadròbiti — (što) svrš. 〈prez. nàdrobīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàdrobljen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}dobiti željenu količinu čega drobljenjem [∼ šljunak]; namrviti b. {{001f}}komadiće natopiti u tekućini (ob. kruh u mlijeko ili bijelu kavu) 2. {{001f}}pren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nànijēti — (što) svrš. 〈prez. nanèsēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. nȁnio/nȁnijēla ž, prid. trp. nanèsen/nȁnijēt〉 1. {{001f}}(što) donijeti noseći u više navrata, prikupiti nošenjem na neko mjesto [∼ jabuke] 2. {{001f}}a. {{001f}}(što) donijeti sa sobom,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prekr̀cati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. prȅkrcān〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}previše ukrcati [∼ kamion šljunkom]; pretovariti b. {{001f}}prenijeti tovar iz jednoga vozila u drugo [∼ šljunak s kamiona na brod] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šljunkòvit — prid. 〈odr. ī〉 koji sadrži šljunak, bogat šljunkom, pun šljunka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.