špigeta

špìgeta ž
DEFINICIJA
reg. vezica za cipele, pertla, žniranac
ETIMOLOGIJA
tal. spighetta

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vȅzica — vȅzic|a1 ž 1. {{001f}}dem. od veza 2. {{001f}}〈ob. mn〉 vrpca za vezanje cipela; žniranac, špigeta, pertla 3. {{001f}}razg. veza u poslovima itd. koja dobro uspijeva [veze i ∼e ljudi se snalaze služeći se svakakvim vezama, uslugama i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pertla — pèrtla ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA reg. [i] (+ srp.)[/i] vrpca, uzica za vezanje cipela; vezica, žniranac, špigeta ETIMOLOGIJA njem. Bortel …   Hrvatski jezični portal

  • žniranac — žnȉranac m <G ānca, N mn ānci> DEFINICIJA reg. kožnata ili platnena vrpca za vezivanje cipela; vezica, pertla, špigeta FRAZEOLOGIJA na žnirance na vezivanje (cipele) ETIMOLOGIJA vidi žnora …   Hrvatski jezični portal

  • vezica — vȅzica1 ž DEFINICIJA 1. dem. od veza 2. (ob. mn) vrpca za vezanje cipela; pertla, špigeta, žniranac 3. razg. veza u poslovima itd. koja dobro uspijeva [veze i vezice ljudi se snalaze služeći se svakakvim vezama, uslugama i protuuslugama,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.