španjolski

špànjōlskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Španjolsku i Španjolce; španski
SINTAGMA
španjolska čizma pov. vrsta srednjovjekovnog mučila u kojem je bila ukliještena noga od koljena do gležnja te se gnječila stezanjem čavala;
španjolska gripa, španjolska groznica, v. španjolka;
španjolska muha zool. kornjaš (Lytta vesicatoria), štetnik, oštra, jetka smrada, samljevena upotrebljava se kao afrodizijak; obični babak;
španjolska partija šah jedna od najčešće igranih otvorenih partija (1. e4 e5; 2. Sf3 Sc6; 3. Lb5);
španjolska trska bot. biljka (Calamus rotang) iz porodice palma (Palmae), vrlo je čvrsta, savitljiva, upotrebljava se za batinanje;
španjolski dobrovoljac pov. pripadnik međunarodnih brigada koje su se borile na strani vlade u Španjolskom građanskom ratu;
španjolski građanski rat pov. rat koji se vodio između vladinih snaga i pučističkih snaga generala Franca 1936—1939;
španjolski hod (kas) neprirodan način hoda (kasa) konja koji visoko diže prednje noge ne savijajući ih u koljenima, primjenjuje se samo kao cirkuska vještina;
španjolski protokol stroga i detaljno razrađena pravila ceremonijala na dvorovima španjolskih vladara do 19. st.;
španjolski zid pregrada, pokretni zaklon, zastor od tkanine, paravan;
španjolski zmijak crni korijen, v. crn ;
španjolsko-američki rat pov. rat između Španjolske i SAD 1898. nakon kojeg su SAD dobile Filipine, Portoriko i Guam te zaposjele Kubu
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • španjólski — a o prid. (ọ̑) zastar. španski: španjolski jezik; španjolska zgodovina / španjolska vina …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • špànjōlskī — špànjōlsk|ī prid. koji se odnosi na Španjolsku i Španjolce ∆ {{001f}}∼a gripa, ∼a groznica, {{c=1}}v. {{ref}}španjolka{{/ref}}; ∼a muha zool. kornjaš (Lytta vesicatoria), štetnik, oštra, jetka smrada, samljevena upotrebljava se kao afrodizijak;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • amèričkī — (amerìkānskī) prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na Ameriku i Amerikance 2. {{001f}}pren. koji je vrlo kvalitetan [∼ standard]; izvrstan ∆ {{001f}}∼ engleski engleski jezik kakvim se govori i piše u Americi; ∼ nogomet sport igra dviju momčadi s 11… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kabalero — kabaléro (kabaljȇro) m <N mn osi> DEFINICIJA 1. pov. srednjovjekovni španjolski vitez na konju, vičan borbi i ceremonijalu 2. pren. španjolski gospodin otmjena ponašanja; kavalir ETIMOLOGIJA šp. caballero: konjanik …   Hrvatski jezični portal

  • Albeniz — Albéniz (izg. albèniz), Isaac (1860 1909) DEFINICIJA španjolski skladatelj i pijanistički virtuoz, utemeljio španjolski nacionalni glazbeni stil nadahnut temperamentnim folklorom (klavirski ciklus Iberia) …   Hrvatski jezični portal

  • američki — amèričkī (amerìkānskī) prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na Ameriku i Amerikance 2. pren. koji je vrlo kvalitetan [američki standard]; izvrstan SINTAGMA američka vožnja parova sport u biciklizmu natjecanje u parovima na trkalištu, dok jedan… …   Hrvatski jezični portal

  • Ibn — (izg. íbn) DEFINICIJA 1. al Arabi (1165 1240), španjolski sufijski učitelj i pjesnik; naučavao da je ljubav važnija od znanja i vjere, napisao o. 400 knjiga, snažno utjecao na Dantea 2. Ezra Abraham (1092/93 1167), židovsko španjolski pjesnik,… …   Hrvatski jezični portal

  • Ljubuški — Љубушки …   Deutsch Wikipedia

  • Ordre du Dragon — L Ordre du Dragon (allemand: der Drachenorden; latin: Societas Draconistrarum) est un ordre de nobles élus, d après le modèle de l Ordre de Saint Georges de Bourgogne. L Ordre a été réactivé à l origine par le saint empereur romain germanique… …   Wikipédia en Français

  • Murallas de Dubrovnik — Ciudad antigua de Dubrovnik …   Wikipedia Español

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.