nekolegijalan

nȅkolegijālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
koji nije solidaran prema kolegama; nedrugarski
ETIMOLOGIJA
ne- + v. kolega, kolegijalan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nekolegijalno — nȅkolegijālno pril. DEFINICIJA na nekolegijalan način [nekolegijalno postupiti] ETIMOLOGIJA vidi nekolegijalan …   Hrvatski jezični portal

  • nekolegijalnost — nekolegijálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo i postupak onoga koji je nekolegijalan ETIMOLOGIJA vidi nekolegijalan …   Hrvatski jezični portal

  • kȍlegijālan — kȍlegijāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se ponaša časno i solidarno prema kolegama, prema etici izgrađenoj u međusobnim odnosima kolega, opr. nekolegijalan 2. {{001f}}koji se sastoji od kolega, koji čine kolege [∼na uprava] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kolegijalan — kȍlegijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se ponaša časno i solidarno prema kolegama, prema etici izgrađenoj u međusobnim odnosima kolega, opr. nekolegijalan 2. koji se sastoji od kolega, koji čine kolege [kolegijalna uprava]… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.