bo džucu

bȏ džȕcu m
DEFINICIJA
sport japanska vještina borbe štapom dugim 150 cm (borba kraćim štapom, oko 1 m, naziva se džo džucu, borba štapom dužim od 180 cm rokušakubo)
ETIMOLOGIJA
jap. bo jutsu

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šaken džucu — šàken džùcu m DEFINICIJA v. šuriken džucu …   Hrvatski jezični portal

  • šuriken džucu — šùriken džùcu m <G ua> DEFINICIJA sport tradicionalna japanska borilačka vještina bacanja malih metalnih predmeta (šurikena metalna igla ili pločica sa šiljkom na jednom ili oba kraja i šakena zvijezda s više šiljaka) koji mogu biti ubojito …   Hrvatski jezični portal

  • džu džucu — džȗ džȕcu m <indekl.> DEFINICIJA tradicionalna istočnjačka vještina samoobrane bez oružja iz koje se razvio suvremeni džudo; džiju džicu ETIMOLOGIJA engl. jujitsu (ili) jujutsu (ili) jiujitsu ← jap. džu: nježna + džucu: umjetnost, vještina …   Hrvatski jezični portal

  • taiho džucu — taìho džȕcu m DEFINICIJA sport sustav obrane i napada koji uglavnom vježbaju japanski policajci; sastavljen na osnovi mnogih japanskih borilačkih vještina ETIMOLOGIJA jap. taiho jutsu …   Hrvatski jezični portal

  • tanto džucu — tànto džùcu m <indekl.> DEFINICIJA sport u karateu umijeće borbe noževima ETIMOLOGIJA jap. tanto jutsu …   Hrvatski jezični portal

  • tesen džucu — tèsen džȕcu m DEFINICIJA sport japanska borilačka vještina u kojoj se borac brani tradicionalnom željeznom lepezom ETIMOLOGIJA jap. tesen jutsu …   Hrvatski jezični portal

  • džuken džucu — džùken džȕcu m <indekl.> DEFINICIJA japanska borilačka vještina borbe bajunetom ETIMOLOGIJA engl. jujitsu (ili) jujutsu (ili) jiujutsu ← jap. juken jutsu ≃ juken: nježna + jutsu: umjetnost, vještina …   Hrvatski jezični portal

  • hodžo džucu — hȍdžo džȕcu m <indekl.> DEFINICIJA japanska borilačka vještina kojoj je cilj vezati protivnika užetom ETIMOLOGIJA jap. hojo jutsu …   Hrvatski jezični portal

  • džȕdo — m sport istočnjačka vještina i borilački sport u kojem se natjecatelji odjeveni u kimono bore na strunjači po određenim pravilima, nastao od borilačke vještine džu džucu ✧ {{001f}}engl. ← jap. ← kin …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naginata — naginȁta ž <G mn naginȃtā> DEFINICIJA sport drveno koplje s velikim drškom, podsjeća na široku sablju nataknutu na dugi štap, kojom se bode kao kopljem, ali i siječe kao sabljom; koriste ga nindža žene i općenito žene borci; slično je… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.