štediša

štèdiša m
DEFINICIJA
onaj koji štedi, ob. organizirano i institucionalizirano [štediša u banci; bankovni štediša; u radiše svega biše, u štediše još i više, posl.]
ETIMOLOGIJA
vidi štedjeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • štèdiša — štèdiš|a m onaj koji štedi, ob. organizirano i institucionalizirano [∼a u banci; bankovni ∼a; ti/te ∼e] ⃞ {{001f}}u radiše svega biše, u ∼e još i više posl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍpsada — ȍpsad|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}vojn. operacija opsjedanja, okruživanja neprijatelja u gradu, tvrđavi i sl. s ciljem da ga se prisili na predaju b. {{001f}}slična policijska operacija s ciljem da se preda naoružana osoba 2. {{001f}}pren. biti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ulàgāč — m 〈G ulagáča〉 1. {{001f}}a. {{001f}}onaj koji ulaže novac u banku na štednju; štediša b. {{001f}}onaj koji uplaćuje ulog stječući odgovarajući status u kakvom udruženju c. {{001f}}igrač koji stavlja ulog u kakvu kockarsku igru 2. {{001f}}tehn.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • opsada — ȍpsada ž DEFINICIJA 1. a. vojn. operacija s ciljem da se neprijatelja u gradu, tvrđavi i sl. prisili na predaju b. slična policijska operacija s ciljem da se preda naoružana osoba 2. pren. biti pod velikim pritiskom mnogih ljudi [banka je bila… …   Hrvatski jezični portal

  • ulagač — ulàgāč m <G ulagáča> DEFINICIJA 1. a. onaj koji ulaže novac u banku na štednju; štediša b. onaj koji uplaćuje ulog stječući odgovarajući status u kakvom udruženju c. igrač koji stavlja ulog u kakvu kockarsku igru 2. tehn. onaj koji ulaže,… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.