štedjeti

štédjeti (se) nesvrš. <prez. štédīm (se), pril. sad. štédēći (se), gl. im. štéđēnje>
DEFINICIJA
1. (što) a. biti umjeren u trošenju novca, materijala itd. b. držati novac u novčanom zavodu
2. (koga) biti obazriv, pažljiv prema kome, ne izreći mu ukor i sl. tako oštar kakav zaslužuje
3. (se) ne trošiti pretjerano snagu, čuvati se
FRAZEOLOGIJA
štedjeti riječi malo govoriti, ne govoriti suvišno, usp. šparati
ETIMOLOGIJA
prasl. ščęděti (slov. ščedljiv) ≃ grč. skedannýnai: lomiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • štédjeti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. štédīm (se), pril. sad. štédēći (se), gl. im. štéđēnje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}biti umjeren u trošenju novca, materijala itd. b. {{001f}}držati novac u novčanom zavodu 2. {{001f}}(koga) biti obazriv, pažljiv… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàra — pàr|a ž 〈N mn e, G pȃrā〉 1. {{001f}}žarg. novac [sitna ∼a malo novca]; lova 2. {{001f}}pov. stoti dio dinara, kao novčane jedinice (u SFR Jugoslaviji ili hrvatskog dinara u Republici Hrvatskoj itd.) 3. {{001f}}(ob. mn pàre) novac, novčana… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbacívati — (što, se) nesvrš. 〈prez. razbàcujēm (se), pril. sad. razbàcujūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što), {{c=1}}v. {{ref}}razbacati{{/ref}} 2. {{001f}}(se, se čime) biti rastrošan, nimalo ne štedjeti [∼ se novcem; ∼ se materijalom (pri gradnji, u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òtkinuti — (što, se) svrš. 〈prez. òtkinēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. òtkinūt〉 1. {{001f}}(što) trganjem odvojiti dio čega; otrgnuti 2. {{001f}}(se) odvojiti se, otrgnuti se ⃞ {{001f}}∼ od usta štedjeti za nekoga, štedjeti zbog nečega …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štedljiv — štèdljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji štedi, koji zna štedjeti ETIMOLOGIJA vidi štedjeti …   Hrvatski jezični portal

  • razbacivati — razbacívati nesvrš. <prez. razbàcujēm, pril. sad. razbàcujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što), v. razbacati 2. (se, se čime) biti rastrošan, nimalo ne štedjeti [razbacivati se novcem; razbacivati se materijalom (pri gradnji, u obavljanju …   Hrvatski jezični portal

  • otkinuti — òtkinuti (se) svrš. <prez. òtkinēm (se), pril. pr. ūvši (se), prid. trp. òtkinūt> DEFINICIJA 1. (što) trganjem odvojiti dio čega; otrgnuti 2. (se) odvojiti se, otrgnuti se FRAZEOLOGIJA otkinuti od usta štedjeti za nekoga, štedjeti zbog… …   Hrvatski jezični portal

  • para — pàra ž <N mn e, G pȃrā> DEFINICIJA 1. žarg. novac [sitna para malo novca] 2. pov. stoti dio dinara, kao novčane jedinice (u SFR Jugoslaviji ili hrvatskog dinara u Republici Hrvatskoj itd.) 3. (ob. mn) novac, novčana sredstva 4. rij. kovani… …   Hrvatski jezični portal

  • Cı̏gānka — Cı̏gānk|a ž 〈D L i〉 Romkinja, {{c=1}}usp. {{ref}}Ciganin (1,2){{/ref}} ⃞ {{001f}}∼a ima puno meda (kao kad ∼a ima puno meda) razmeće se, ne zna za mjeru, rastrošan je, nema računa o potrošnji čega, ne zna ili ne želi štedjeti, razbacuje se (prema …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bròjiti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. jēći (se), gl. im. jēnje〉 1. {{001f}}utvrđivati koliko ima čega ili koga uzimajući pojedinačno 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}ubrajati se b. {{001f}}biti uzet u obzir; značiti 3. {{001f}}(∅) iskazati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.