štetno

štȅtno pril.
DEFINICIJA
nanoseći štetu [djelovati štetno]
ETIMOLOGIJA
vidi šteta

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • Tobacco packaging warning messages — Smoking warning on the back of a cigarette pack, in Australia Tobacco packaging warning messages are health warning messages that appear on the packaging of cigarettes and other tobacco products. They have been implemented in an effort to enhance …   Wikipedia

  • amputírati — (što) dv. 〈prez. ampùtīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}med. ukloniti/uklanjati neizlječive ili teško oštećene dijelove tijela operacijom, (iz)vršiti amputaciju 2. {{001f}}razg. uklanjati, odstraniti/odstranjivati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bènzīn — m 〈G benzína〉 kem. pogonsko gorivo različitih stupnjeva čistoće i različita sastava, dobiva se destilacijom nafte; gazolin [normalni, super, visokooktanski ∼] ∆ {{001f}}bezolovni ∼ benzin iz kojega je izlučeno olovo kao posebno štetno za ljude i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bèsmislica — ž 1. {{001f}}ono što je štetno ili što nema razloga za postojanje zbog nemanja smisla, nešto iskonstruirano protiv smisla; glupost, besmisao 2. {{001f}}ono što ničemu ne služi, stvar bez vrijednosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fìltar — fìlt|ar (fìlter) m 〈G trā, N mn tri, G ērā〉 1. {{001f}}pribor, sprava ili tvar (šupljikavo porozno tijelo) za čišćenje tekućina procjeđivanjem; cjedilo, prokapnik 2. {{001f}}tehn. porozno ili šupljikavo tijelo koje odstranjuje krute čestice [∼ar… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȁma — ž 1. {{001f}}lingv. treće slovo grčkoga alfabeta 2. {{001f}}pov. u grčkom sustavu bilježenja brojeva oznaka za 3 3. {{001f}}mat. oznaka za kut ∆ {{001f}}∼ zračenje fiz. elektromagnetsko zračenje koje emitira pobuđena atomska jezgra pri prijelazu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍntraproduktīvno — pril. na kontraproduktivan način; štetno [djelovati ∼; raditi ∼; usmjeravati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kúkolj — m 1. {{001f}}bot. a. {{001f}}jednogodišnji korov (Agrostemma githago) iz porodice klinčića (Caryophyllaceae) b. {{001f}}razg. sjemenke kukolja u žitu 2. {{001f}}pren. ono što je štetno, onaj koji šteti dobrim odnosima, radu itd. (o osobama) [u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàškoditi — (komu, čemu) svrš. 〈prez. nàškodīm, pril. pr. īvši, prid. rad. nàškodio〉 1. {{001f}}štetno djelovati, učiniti štetu 2. {{001f}}povrijediti, nanijeti nepravdu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèzdravo — pril. na nezdrav način 1. {{001f}}štetno, škodljivo, loše 2. {{001f}}bolesno, nenormalno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.