štakara

štàkara ž
DEFINICIJA
razg.
1. (mn) zool. rod ptica, usp. roda
2. žarg. podr. izrazito visoka, koščata ženska osoba
ETIMOLOGIJA
vidi štaka

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • štàkara — ž razg. 1. {{001f}}mn zool. rod ptica, {{c=1}}usp. {{ref}}roda (1){{/ref}} 2. {{001f}}žarg. podr. izrazito visoka, koščata ženska osoba …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • róda — ž 1. {{001f}}zool. ptica selica (Ciconia ciconia) iz roda štakara, dugih nogu i vrata; lejlek, lelek 2. {{001f}}pov. tip lakog izviđačkog aviona iz 2. svjetskog rata ⃞ {{001f}}donijela ∼ rodilo se dijete (u šali ili u razgovorima s djecom) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • roda — róda ž DEFINICIJA 1. zool. ptica selica (Ciconia ciconia) iz roda štakara, dugih nogu i vrata; lejlek, lelek 2. pov. tip lakog izviđačkog aviona iz 2. svjetskog rata FRAZEOLOGIJA donijela roda rodilo se dijete (u šali ili u razgovorima s djecom)… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.