štambilj

štàmbīlj m <G štambílja>
DEFINICIJA
reg. pečat, usp. štempl
ETIMOLOGIJA
tal. stampiglia ← šp. estampilla ≃ estampar: tiskati, štampati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • štàmbīlj — m 〈G štambílja〉 reg. pečat ✧ {{001f}}tal. ← šp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štambiljati — štambìljati (što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. stavljati, utiskivati ili udarati štambilj, pečat (na što); pečatiti ETIMOLOGIJA vidi štambilj …   Hrvatski jezični portal

  • pèčat — m 〈G mn pȅčātā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}predmet s urezanim reljefnim znakom koji se može otisnuti na čemu (ob. na papiru, ako je premazan bojom, u vosku, glini i sl.); žig, štambilj [udariti ∼] b. {{001f}}meton. otisak s pomoću takve naprave kao… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štempl — štèmpl m DEFINICIJA reg. pečat, usp. štambilj ETIMOLOGIJA njem. Stempel ≃ stempeln: štemplirati …   Hrvatski jezični portal

  • pečat — pèčat m <G mn pȅčātā> DEFINICIJA 1. a. predmet s urezanim reljefnim znakom koji se može otisnuti na čemu (ob. na papiru, ako je premazan bojom, u vosku, glini i sl.); žig, štambilj [udariti pečat] b. meton. otisak s pomoću takve naprave kao …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.