snijet

snijȇt ž
DEFINICIJA
bot.
1. gljivična bolest bilja [mjehurasta snijet kukuruza; tvrda snijet ječma; prugasta snijet raži]
2. red parazitskih gljiva (Ustilaginales) iz porodice stapčara, žive pretežno na višem bilju (npr. kukuruzna s., ražena glavnica, uzrokuju velike štete na žitaricama)
ETIMOLOGIJA
prasl. *snětь (rus. snit': aegopodium podagraria, polj. śnieć)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • snijêt — ž bot. 1. {{001f}}gljivična bolest bilja [mjehurasta ∼ kukuruza; tvrda ∼ ječma; prugasta ∼ raži] 2. {{001f}}red parazitskih gljiva (Ustilaginales) iz porodice stapčara, žive pretežno na višem bilju (npr. kukuruzna s., ražena glavnica, uzrokuju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snjetljiv — snjètljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je zahvatila snijet; glavničav ETIMOLOGIJA vidi snijet …   Hrvatski jezični portal

  • glàvnica — glàvnica1 ž 1. {{001f}}pov. porez koji se u Osmanskom Carstvu plaćao na ledičnost, porez koji plaća neoženjen muškarac 2. {{001f}}bank. suma novca na koju se dobivaju ili plaćaju kamate, kapital u koji nisu uračunate kamate glàvnica2 ž bot. 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glàvničav — prid. 〈odr. ī〉 koji je snjetljiv, {{c=1}}usp. {{ref}}snijet{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prášan — práš|an prid. 〈odr. prȃšnī〉 1. {{001f}}pun prašine, prekriven prašinom; prašnjav 2. {{001f}}koji je od praha ∆ {{001f}}∼na snijet agr. bolest biljaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràžov — prid. koji pripada raži [∼a slama; ∼o klasje] ∆ {{001f}}∼a gljivica bot. žitni gljivični parazit (Claviceps purpurea) ob. na raži; ražena glavnica (glavica), snijet, ergot …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snjètljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji je zahvatila snijet; glavničav …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žı̏tnī — žı̏tn|ī prid. koji se odnosi na žito, koji je od žita [∼o polje] ∆ {{001f}}∼a rđa zool. nametnik (Puccinia graminis); plamenjača, snijet …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snjetljivost — snjètljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA stanje onoga što je snjetljivo ETIMOLOGIJA vidi snijet …   Hrvatski jezični portal

  • ražov — ràžov prid. DEFINICIJA koji pripada raži [ražova slama; ražovo klasje] SINTAGMA ražova gljivica bot. žitni gljivični parazit (Claviceps purpurea) ob. na raži; ražena glavnica (glavica), snijet, ergot ETIMOLOGIJA vidi raž …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.