šrafa

šrȁfa ž <G mn šráfā>
DEFINICIJA
crta koja se dobije tehnikom »šrafiranja« (npr. kojom se na zemljopisnim kartama označava nadmorska visina ili morska dubina)
ETIMOLOGIJA
njem. Schraffe ≃ schraffieren: šrafirati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • šrafirati — šrafírati (što) nesvrš. <prez. šràfīrām, pril. sad. ajūći, prid. trp. šràfīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA sjenčiti (ob. grafike) pomoću crta, usp. šatirati ETIMOLOGIJA vidi šrafa …   Hrvatski jezični portal

  • šrafura — šrafúra ž DEFINICIJA term. tehnika crtanja kojom se želi prividnim polutonskim vrijednostima prikazati sjenčanje ETIMOLOGIJA vidi šrafa …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.