štampač

štàmpāč m <G štampáča>
DEFINICIJA
inform. razg. uređaj koji ispisuje dokumente poslane iz računala; pisač, printer
ETIMOLOGIJA
vidi štampa

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • štàmpāč — m 〈G štampáča〉 inform. razg. uređaj koji ispisuje dokumente poslane iz računala; pisač, printer …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prìnter — m 1. {{001f}}dio telegrafa koji bilježi poruke; pisač 2. {{001f}}inform., {{c=1}}v. {{ref}}pisač{{/ref}}, {{ref}}štampač{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pìsāč — m 〈G pisáča〉 1. {{001f}}tehn. uređaj za ispisivanje [∼ EKG uređaja] 2. {{001f}}inform. vanjska kompjuterska jedinica koja služi za ispisivanje teksta ili grafike na papir ili drugu podlogu; printer, štampač ∆ {{001f}}linijski ∼ inform. stariji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • printer — prìnter m DEFINICIJA 1. dio telegrafa koji bilježi poruke; pisač 2. inform., v. pisač, štampač ETIMOLOGIJA vidi print …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.