smotriti

smòtriti (što) svrš. <prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. smȍtren>
DEFINICIJA
spaziti, opaziti, uočiti
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. motriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • smòtriti — (što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. smȍtren〉 spaziti, opaziti, uočiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smotra — smȍtra ž DEFINICIJA javno prikazivanje djelovanja, rada, običaja i sl., ob. u obliku mimohoda ili niza priredaba [folklorna smotra] ETIMOLOGIJA vidi smotriti …   Hrvatski jezični portal

  • smotren — smȍtren prid. <odr. ī> DEFINICIJA pažljiv, umjeren u iznošenju zahtjeva ili činjenica, uviđavan, obziran prema drugome; oprezan, opr. nesmotren ETIMOLOGIJA vidi smotriti …   Hrvatski jezični portal

  • smotrenost — smȍtrenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je smotren, opr. nesmotrenost ETIMOLOGIJA vidi smotriti …   Hrvatski jezični portal

  • smatrati — smátrati nesvrš. <prez. smȃtrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što) misliti, suditi o čemu, cijeniti 2. (se) a. misliti o sebi, sam sebe držati čim/za što [smatra se umjetnikom] b. uživati glas, biti shvaćen, prihvaćen od… …   Hrvatski jezični portal

  • nesmotren — nèsmotren prid. <odr. ī> DEFINICIJA kojem nedostaje pažnje, opreza ili koncentracije; neoprezan, nepažljiv, opr. smotren ETIMOLOGIJA ne + v. smotriti, smotren …   Hrvatski jezični portal

  • posmotriti — posmòtriti (koga, što) svrš. <prez. pòsmotrīm, pril. pr. īvši, prid. rad. posmòtrio> DEFINICIJA pogledati koga tako da se uoče neka, ob. vanjska svojstva, baciti pogled na koga ili što s takvom namjerom, pokušati na brzinu uočiti glavne… …   Hrvatski jezični portal

  • prismotra — prìsmotra ž DEFINICIJA organiziran službeni nadzor nad kim koji je sumnjiv zbog čega [biti pod prismotrom] ETIMOLOGIJA pri + v. smotriti, smotra …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.