smotren

smȍtren prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
pažljiv, umjeren u iznošenju zahtjeva ili činjenica, uviđavan, obziran prema drugome; oprezan, opr. nesmotren
ETIMOLOGIJA
vidi smotriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • nesmotren — nèsmotren prid. <odr. ī> DEFINICIJA kojem nedostaje pažnje, opreza ili koncentracije; neoprezan, nepažljiv, opr. smotren ETIMOLOGIJA ne + v. smotriti, smotren …   Hrvatski jezični portal

  • diskrécija — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je diskretan; obziran, oprezan, smotren, umjeren 2. {{001f}}sloboda ili moć da se djeluje ili presuđuje prema vlastitu nahođenju; diskrecioni 3. {{001f}}čuvanje povjerenih tajni ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dìskretan — (diskrètan) prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji govori ili djeluje suzdržljivo, koji pazi da ne osramoti, ne kompromitira druge, koji čuva tajne [∼ razgovor]; obziran, odmjeren 2. {{001f}}koji iskazuje oprez i samosavladavanje, koji ne želi izazvati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèsmotren — prid. 〈odr. ī〉 kojem nedostaje pažnje, opreza ili koncentracije; nepažljiv, neoprezan, opr. smotren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍprēz — m 1. {{001f}}a. {{001f}}nastojanje da se izbjegne opasnost; budnost, pozornost, pomnja b. {{001f}}uzdržljivost u iznošenju mišljenja i donošenju odluka [zbog ∼a; na ∼u]; smotrenost 2. {{001f}}upozorenje da se bude smotren [brzina, ali ∼] ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍprēzan — prid. 〈odr. znī〉 koji je smotren, uzdržan u odlukama; predostrožan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȍtrenōst — ž osobina onoga koji je smotren, opr. nesmotrenost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smotrenost — smȍtrenōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je smotren, opr. nesmotrenost ETIMOLOGIJA vidi smotriti …   Hrvatski jezični portal

  • smotriti — smòtriti (što) svrš. <prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. smȍtren> DEFINICIJA spaziti, opaziti, uočiti ETIMOLOGIJA s (a) + v. motriti …   Hrvatski jezični portal

  • oprez — ȍprēz m DEFINICIJA 1. a. nastojanje da se izbjegne opasnost; budnost, pomnja, pozornost b. uzdržljivost u iznošenju mišljenja i donošenju odluka [zbog opreza; na oprezu]; smotrenost 2. upozorenje da se bude smotren [brzina, ali oprez]… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.