shvaćati

shvȁćati (što) nesvrš. <prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
v. shvatiti [kako oni to shvaćaju; krivo me shvaćate; ako me shvaćaš; shvaćaš li?]
ETIMOLOGIJA
vidi shvatiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • páljēnje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}paliti{{/ref}} 2. {{001f}}ukupnost radnji potrebnih da se motor stavi u pogon [∼ čokom] 3. {{001f}}žarg. sposobnost shvaćanja onog što je neposredno prije učinjeno ili rečeno [imati brzo (dobro) ∼ dobro… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razùmjeti — (koga, što, se) dv. 〈prez. razùmijēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. razùmio (se)〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}shvatiti, shvaćati smisao, značenje, sadržaj, bit čega; pojmiti, poimati, proniknuti, pronicati u smisao [∼ govornika; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razumjeti — razùmjeti dv. <prez. razùmijēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. razùmio> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. shvatiti, shvaćati smisao, značenje, sadržaj, bit čega; pojmiti, poimati, proniknuti, pronicati u smisao [razumjeti govornika; razumjeti… …   Hrvatski jezični portal

  • paljenje — páljēnje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. paliti 2. ukupnost radnji potrebnih da se motor stavi u pogon [paljenje čokom] 3. žarg. sposobnost shvaćanja onog što je neposredno prije učinjeno ili rečeno [imati brzo (dobro) paljenje dobro… …   Hrvatski jezični portal

  • podrazumijévati — (što, se) nesvrš. 〈prez. podrazùmijēvām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što, se) shvaćati kao unaprijed jasno, kao unaprijed prihvaćeno 2. {{001f}}(pod čim) neki pojam shvaćati na određen način [pod nacijom podrazumijevam… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neshvaćanje — nèshvaćānje sr DEFINICIJA nesposobnost da se shvati, pomanjkanje sposobnosti ili volje da se uoče činjenice i njihovi odnosi, opr. shvaćanje, v. shvaćati ETIMOLOGIJA ne + v. shvatiti, shvaćati …   Hrvatski jezični portal

  • podrazumijevati — podrazumijévati nesvrš. <prez. podrazùmijēvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (što, se) shvaćati kao unaprijed jasno, kao unaprijed prihvaćeno 2. (pod čim) neki pojam shvaćati na određen način [pod nacijom podrazumijevam… …   Hrvatski jezični portal

  • Differences between standard Bosnian, Croatian and Serbian — South Slavic languages and dialects Western South Slavic Sl …   Wikipedia

  • aùtist — m (aùtistica ž) 1. {{001f}}pat. onaj koji boluje od autizma (1) 2. {{001f}}razg. onaj koji se zatvara u sebe, koji ne želi slušati druge, shvaćati njihove probleme i sl., onaj koji živi u svom svijetu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bòēmski — pril. kao boem, na način boema [shvaćati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.