socijalizacija

socijalizácija ž
DEFINICIJA
1. proglašavanje privatne imovine državnom ili društvenom; eksproprijacija
2. a. uključivanje pojedinca u društveni život b. proces prilagođavanja društvenim zahtjevima i normama [socijalizacija djeteta]
ETIMOLOGIJA
vidi socijalan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • socijalizácija — ž 1. {{001f}}proglašavanje privatne imovine državnom ili društvenom; eksproprijacija 2. {{001f}}a. {{001f}}uključivanje pojedinca u društveni život b. {{001f}}proces prilagođavanja društvenim zahtjevima i normama [∼ djeteta] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalizírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. socijalìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) provesti, provoditi socijalizaciju (1) 2. {{001f}}(se) postati socijalan, {{c=1}}usp. {{ref}}socijalizacija… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • socijalizirati — socijalizírati dv. <prez. socijalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, što) provesti, provoditi socijalizaciju (1) 2. (se) postati socijalan, usp. socijalizacija (2) ETIMOLOGIJA vidi socijalan …   Hrvatski jezični portal

  • resocijalizacija — resocijalizácija ž DEFINICIJA ponovno uključivanje, vraćanje u društvo [resocijalizacija kažnjenika] ETIMOLOGIJA re + v. socijalan, socijalizacija …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.