sferni

sfȇrnī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na sferu
SINTAGMA
sferna aberacija fiz. pojava koja nastaje zbog različitog položaja sjecišta zraka koje prolaze rubom, odnosno sredinom leće ili zrcala;
sferna astronomija disciplina koja proučava prividna gibanja nebeskih tijela oko Zemlje koja prividno miruje;
sferna dužina mat. kraći luk glavne kružnice na sferi, njegova duljina je najkraća udaljenost dviju točaka na sferi (glavna kružnica je presječnica sfere s ravninom kroz njezino središte);
sferna geometrija mat. dio geometrije koji proučava sferu i istaknute podskupove njezinih točaka;
sferna trigonometrija mat. dio geometrije u kojem se metrički odnosi između stranica i kutova sfernog trokuta izražavaju trigonometrijskim funkcijama;
sferne koordinate mat. koordinate s obzirom na poseban, sferni koordinatni sustav u prostoru; položaj točke zadan je s određena dva kuta i jednom dužinom;
sferni kut mat. kut što ga čine dvije glavne kružnice na sferi;
sferni trokut mat. dio sfere omeđen trima glavnim kružnicama, pri čemu se ističe onaj kojem su sve stranice i kutovi manji od 180°
ETIMOLOGIJA
vidi sfera

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sfêrnī — sfêrn|ī prid. koji se odnosi na sferu ∆ {{001f}}∼a dužina mat. kraći luk glavne kružnice na sferi, njegova duljina je najkraća udaljenost dviju točaka na sferi (glavna kružnica je presječnica sfere s ravninom kroz njezino središte); ∼a geometrija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sfêren — rna o prid. (ȇ) nanašajoč se na sfero: sferna oblika ◊ astr. sferna astronomija astronomija, ki se ukvarja z določanjem prave in navidezne lege nebesnih teles; fiz. sferna aberacija napaka sferne leče ali sfernega zrcala, zaradi katere se žarki… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trikótnik — a m (ọ̑) 1. geom. lik, ki ima tri kote: načrtati trikotnik; stranica trikotnika / enakostranični trikotnik; ostrokotni, pravokotni, topokotni trikotnik; sferični ali sferni trikotnik del površja krogle, omejen s tremi loki velikih krogov krogle… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ШАРОВАЯ — опора, допускающая только вращение вокруг любой оси, проходящей через определённую точку этой опоры (Болгарский язык; Български) неподвижна сферична опора (Чешский язык; Čeština) bodové [kulové] ložisko (Немецкий язык; Deutsch) Kugellager… …   Строительный словарь

  • sègment — (segmȅnt) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}mat. dužina, posebno na realnom brojevnom pravcu 2. {{001f}}zool. podijeljenost tijela nekih životinja na veći ili manji broj metamera (kolutića); jedan za drugim slijede uzdužnu os tijela 3. {{001f}}dio čega;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȃtnī — prid. koji se odnosi na sat ∆ {{001f}}∼ krug astron. veliki krug na nebeskoj sferi koji prolazi kroz nebesko tijelo i nebeske polove; ∼ kut sferni kut što ga zatvara ravnina meridijana i ravnina deklinacijskog kruga nekog nebeskog tijela; luk na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • satni — sȃtnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sat SINTAGMA satni krug astron. veliki krug na nebeskoj sferi koji prolazi kroz nebesko tijelo i nebeske polove; satni kut sferni kut što ga zatvara ravnina meridijana i ravnina deklinacijskog kruga nekog… …   Hrvatski jezični portal

  • segment — sègment (segmȅnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. mat. dužina, posebno na realnom brojevnom pravcu 2. zool. podijeljenost tijela nekih životinja na veći ili manji broj metamera (kolutića); jedan za drugim slijede uzdužnu os tijela 3. dio čega;… …   Hrvatski jezični portal

  • dvókótnik — a m (ọ̑ ọ̑) geom., v zvezi sferni dvokotnik del površja krogle, omejen z dvema vélikima polkrožnicama …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • mnogokótnik — a m (ọ̑) geom. premočrtni lik s tremi ali več stranicami: narisati mnogokotnik / enakostranični, tangentni, tetivni mnogokotnik; sferni mnogokotnik del površja krogle, omejen z loki velikih krogov krogle …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.