sezonski

sèzōnskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na sezonu, koji je povezan sa sezonom, koji dolazi do izražaja u određenoj sezoni [sezonski radnik; sezonski gost; sezonska pojava; sezonska ispaša; sezonsko sniženje cijena]
SINTAGMA
sezonska migracija sociol. oblik privremene migracije povezan sa zapošljavanjem na poslovima u drugom mjestu koji se obavljaju u određenom godišnjem dobu, tj. u »sezoni«
ETIMOLOGIJA
vidi sezona

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sezónski — a o prid. (ọ̑) nanašajoč se na sezono: sezonska paša drobnice; sezonska opravila / sezonska zaposlitev; sezonsko delo / sezonski delavec / sezonske cene / sezonsko sadje / prehlad in druge sezonske bolezni …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sèzōnskī — sèzōnsk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na sezonu, koji je povezan sa sezonom [∼i radnik; ∼i gost] 2. {{001f}}koji dolazi do izražaja u određenoj sezoni [∼a pojava; ∼a ispaša; ∼o sniženje cijena] ∆ {{001f}}∼a migracija sociol. oblik privremene… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍsezōnskī — prid. koji se odnosi na posezonu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cjèpār — m 〈G cjepára〉 sezonski i povremeni radnik koji cijepa drva …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dimorfìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 biol. osobina da se jedna biljna ili životinjska vrsta javlja u dva različita oblika [sezonski ∼ razlika u krznu tijekom ljeta i zime] ∆ {{001f}}seksualni (spolni) ∼ biol. skup obilježja koji nije prijeko potreban u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mònsūn — m 〈G monsúna〉 meteor. vjetar velikih razmjera koji zbog različitog zagrijavanja kopna i mora ima sezonski karakter: zimi puše s kopna prema oceanu, ljeti obrnuto, donosi velike kiše (ob. na Indijskom oceanu) ✧ {{001f}}nizoz. ← port. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁdničār — m (nȁdničārka ž) onaj koji radi za nadnicu; sezonski radnik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pròšnja — ž 〈G mn próšnjā/ ī〉 1. {{001f}}prosjačenje, prošenje 2. {{001f}}a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}prosidba{{/ref}}, {{ref}}proševina{{/ref}} b. {{001f}}pov. sezonski odlazak iz svoga sela da se čeljadi prošenjem pribavi hrana …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pèčālba — pèčālb|a ž 〈G mn ā/ ī〉 1. {{001f}}privremeni, ob. višemjesečni ili sezonski najamni rad izvan stalnog mjesta boravka [ići na/u ∼u] 2. {{001f}}pren. općenito, težak, naporan, najamni rad [novinarska ∼a] ✧ {{001f}}mak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȃdnīk — m 〈V īče, N mn īci〉 1. {{001f}}a. {{001f}}onaj koji uz naknadu obavlja pretežno fizičke poslove, koji se bavi fizičkim radom b. {{001f}}ideol. pol. član radništva kao klase 2. {{001f}}onaj koji nije vlasnik u okviru obrta, poduzeća i sl. 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.