shematično

shemàtično pril.
DEFINICIJA
na shematičan način, ustaljeno, određeno [shematično nacrtati]
ETIMOLOGIJA
vidi shema

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • shemàtično — pril. na shematičan način, ustaljeno, određeno [∼ nacrtati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • shemátičen — čna o prid. (á) nanašajoč se na shemo: shematičen prikaz statev / ekspr.: glavni junak je preveč shematičen; shematično obravnavanje problema shemátično prisl.: shematično prikazati delovanje stroja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • shemàtičnōst — (šemàtičnōst) ž osobina, stanje onoga što je shematično …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • shematičnost — shemàtičnōst (šemàtičnōst) ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina, stanje onoga što je shematično ETIMOLOGIJA vidi shema …   Hrvatski jezični portal

  • konfékcija — e ž (ẹ) 1. serijsko, navadno industrijsko izdelana oblačila: ta trgovina ima tudi konfekcijo; vedno kupuje konfekcijo; usnjena in tekstilna konfekcija / izdelovati konfekcijo / ekspr. obleči konfekcijo konfekcijsko obleko / damska, moška… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • méra — e ž (ẹ) 1. navadno s prilastkom enota za merjenje: določiti, raziskovati mere; opustiti stare mere / funt, jard in druge angleške mere; časovne, dolžinske, utežne mere // nekdaj prostorninska mera, navadno za tekočine, približno 1,5 l: spili so… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • métrum — a tudi ra m (ẹ̄) lit. shematično urejeno menjavanje poudarjenih in nepoudarjenih ali dolgih in kratkih zlogov v verzu, mera: zadnji verz nima pravega metruma; ritem in metrum / daktilski, trohejski metrum / učenci so ugotavljali metrum pesmi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • narísati — ríšem dov. (ȋ) 1. s črtami upodobiti: narisati hišo, otroka; narisati na papir, tablo; lepo, realistično narisati; stala sta, kot bi ju kdo narisal zelo mirno // s črtami narediti: narisati diagram, razpredelnico ♦ geom. narisati krog, kvadrat… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • shemátika — e ž (á) knjiž. shematično obravnavanje, prikazovanje česa: v njegovem članku je preveč shematike / primitivna shematika in grobost burke shematičnost …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • shematizírati — am nedov. in dov. (ȋ) 1. prikazovati kaj v obliki sheme: shematizirati električno napeljavo / shematizirati delovanje društva 2. ekspr. delati kaj shematično, poenostavljati: dejstev ne smemo shematizirati shematizíran a o: osebe v drami so… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.