siledžija

silèdžija m <N mn -e>
DEFINICIJA
razg. ekspr. onaj koji se služi fizičkim i drugim nasiljem; nasilnik [taj/ta siledžija]
ETIMOLOGIJA
v. sila + -dŽija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • silèdžija — m (silèdžījka ž) 〈N mn e〉 razg. ekspr. onaj koji se služi fizičkim i drugim nasiljem; nasilnik [taj/ta ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • siledžijka — silèdžījka ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. siledžija ETIMOLOGIJA vidi siledžija …   Hrvatski jezični portal

  • siledžijski — silèdžījski pril. DEFINICIJA kao siledžija, na način siledžije ETIMOLOGIJA vidi siledžija …   Hrvatski jezični portal

  • hȁhār — m reg. 1. {{001f}}nasilnik, siledžija 2. {{001f}}obješenjak, lutalica, fakin, potepuh, skitnica 3. {{001f}}zast. ubojica ✧ {{001f}}mađ …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hȕligān — m (hȕligānka ž) žarg. grub, divlji mlađi muškarac sklon destrukciji, nasilništvu i sitnom kriminalu [navijački ∼i]; nasilnik, siledžija, skitnica ✧ {{001f}}engl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jàlija — ž reg. 1. {{001f}}morska ili riječna obala; pust, prazan prostor na periferiji grada, ledina 2. {{001f}}pejor. besposličar, danguba; siledžija, nasilnik ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kabadàhija — m 〈N mn e〉 1. {{001f}}pov. zamjenik dahije u Osmanskom Carstvu 2. {{001f}}pren. reg. nasilnik, siledžija ✧ {{001f}}tur …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍsiōn — prid. 〈odr. ī〉 koji se osilio, drzak, koji što želi postići silom, koji se ponaša kao siledžija, koji sve obavlja uz nasilje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pustàhija — m 〈N mn e〉 reg. ekspr. 1. {{001f}}hajduk, razbojnik 2. {{001f}}obijestan, silovit čovjek, nasilnik, siledžija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silèdžījski — pril. kao siledžija, na način siledžije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.