silažni

sìlāžnī prid.
DEFINICIJA
koji je namijenjen silaži, koji je za silažu [silažni kukuruz]
ETIMOLOGIJA
vidi silos

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sìlāžnī — prid. koji je namijenjen silaži, koji je za silažu [∼ kukuruz] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cìrkumfleks — m 1. {{001f}}a. {{001f}}lingv. dugi silazni naglasak i znak kojim se on bilježi [mȃjka] b. {{001f}}u grčkom zavinuti grafički znak (∼), označava silazni naglasak c. {{001f}}u francuskom znak koji označava duljinu ({{tag1=2}}Ȑ{{/tag1}}) 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cirkumfleks — cìrkumfleks m DEFINICIJA 1. a. lingv. dugi silazni naglasak i znak kojim se on bilježi [mȃjka] b. u grčkom zavinuti grafički znak (cirkumfleks), označava silazni naglasak c. u francuskom znak koji označava duljinu (ˆ) 2. pov. jedna od čestih… …   Hrvatski jezični portal

  • silážen — žna o prid. (ȃ) nanašajoč se na silažo: silažni proces / silažna koruza; silažne rastline / silažni stolp; silažna jama …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • БАШНЯ СИЛОСНАЯ — наземная или частично заглубленная башня для консервирования (силосования) и хранения зелёного корма (силоса, сенажа) без доступа воздуха или для хранения некоторых сыпучих материалов (Болгарский язык; Български) си лаж на кула (Чешский язык;… …   Строительный словарь

  • dìftong — m 〈N mn nzi, G ōngā〉 fon. 1. {{001f}}dva uzastopna samoglasnika koja zajedno tvore, ili teže za tim da tvore, jedan slog; dvoglas [evolUIrati {{tag1=2}}→{{/tag1}} evolVIrati; involUIrati {{tag1=2}}→{{/tag1}} involVIrati] 2. {{001f}}dva uzastopna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silazan — sìlazan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji silazi, koji se spušta SINTAGMA silazna linija srodstva linija koja vodi od predaka prema potomcima; silazni naglasak, silazna intonacija naglasak, intonacija s postupnim snižavanjem tona ETIMOLOGIJA …   Hrvatski jezični portal

  • sotadej — sotàdej m DEFINICIJA knjiž. klasični grčki stih; katalektički silazni jonski tetrametar ETIMOLOGIJA grč. sotádeion ≃ Sōtádēs: Sotad, starogrčki pjesnik, pisao lascivne i zajedljive stihove …   Hrvatski jezični portal

  • kombajner — kombàjnēr m <G kombajnéra> DEFINICIJA razg. onaj koji upravlja kombajnom, vozač kombajna [kombajner za pšenicu; silažni kombajner] ETIMOLOGIJA vidi kombajn …   Hrvatski jezični portal

  • diftong — dìftong m <N mn nzi, G ōngā> DEFINICIJA fon. 1. dva uzastopna samoglasnika koja zajedno tvore, ili teže za tim da tvore, jedan slog [evolUIrati → evolVIrati; involUIrati → involVIrati]; dvoglas, dvoglasnik 2. dva uzastopna samoglasnika od… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.