silabički

silàbičkī prid.
DEFINICIJA
koji se sastoji od slogova, koji tvori slog; slogovni
ETIMOLOGIJA
vidi silaba

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • silàbičkī — prid. koji se sastoji od slogova, koji tvori slog; slogovni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slògōvnī — slògōvn|ī prid. koji se zasniva na slogovima; silabički ∆ {{001f}}∼o pismo lingv. vrsta fonetskog pisma koje bilježi slogove, a ne glasove …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tautosilabički — tautosilàbičkī prid. DEFINICIJA gram. koji pripada istom slogu, opr. heterosilabički ETIMOLOGIJA tauto + v. silaba, silabički …   Hrvatski jezični portal

  • heterosilabički — heterosilàbičkī prid. DEFINICIJA gram. onaj glas ili skupina glasova koji pripadaju raznim slogovima, opr. tautosilabički ETIMOLOGIJA hetero + v. silaba, silabički …   Hrvatski jezični portal

  • izosilabički — izosilàbičkī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA izosilabički stih jez. knjiž. jednakosložni stih, sastavljen od istog broja slogova ETIMOLOGIJA izo + v. silaba, silabički …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.