silazak

sìlazak m <G -aska, N mn -asci>
DEFINICIJA
čin silaženja, spuštanje prema dolje; silaz
ETIMOLOGIJA
vidi sići

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sìlazak — m 〈G aska, N mn asci〉 čin silaženja, spuštanje prema dolje; silaz …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sílaz — m čin silaženja; silazak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • silaz — sílaz m DEFINICIJA čin silaženja; silazak ETIMOLOGIJA vidi sići …   Hrvatski jezični portal

  • katavasija — katavàsija ž DEFINICIJA crkv. pravosl. 1. niz pjesama u Pravoslavnoj crkvi koje se pjevaju na jutrenju 2. zbornik crkvenih pjesama ETIMOLOGIJA srgrč. ← grč. katábasis: silazak …   Hrvatski jezični portal

  • pentekostalni — pentekòstalnī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA pentekostalne crkve kršć. crkve unutar protestantskih crkava, nastale u 19. st. u SAD u Sveto pismo tumače fundamentalistički (Bog je nepogrešivo nadahnuo Sveto pismo, Isus je bezgrešni i vječni Sin… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.